Veelgestelde vragen

Vind hieronder het antwoord op jouw vraag

Alle vragen per onderwerp

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een e-health plaform met daaraan gekoppeld een kennissysteem. Dit kennissysteem geeft op individueel niveau inzicht in de gezondheid en leefstijl. De uitslag en het advies dat een deelnemer ontvangt komt als volgt tot stand:

  • Een deelnemer vult een vragenlijst in en deelt daarin informatie over zijn of haar gezondheid en leefstijl.
  • Daarnaast worden metingen uitgevoerd (lengte en gewicht, buikomvang en bloeddrukmeting) en er vindt bloedafname plaats voor het bepalen van het cholesterol- en bloedsuikerprofiel.Deze metingen kunnen door het individu zelf uitgevoerd worden of door een professional.

De beantwoorde vragen, meetwaarden en bloedwaarden worden in het NIPED-kennissysteem als input gebruikt voor geïmplementeerde medische richtlijnen (gehanteerd door huisartsen) en algoritmen.

In de uitslag die de deelnemer vervolgens ontvangt, krijgt hij/zij inzicht in zijn/haar leefstijl en gezondheidsrisico’s. Hierbij wordt een stoplichtmodel gebruikt:

  • rood betekent doorverwijzing naar professionele begeleiding (zoals een huisarts)
  • oranje betekent ‘’ga zelf aan de slag’’
  • groen betekent ‘’goed bezig’’

In de uitslag wordt getoond hoe de verschillende leefstijlfactoren invloed hebben op het ontwikkelen van veelvoorkomende ziekten en aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Hierbij worden de metingen niet alleen per factor bekeken en teruggekoppeld, maar ook de onderlinge verbanden aan de deelnemer gecommuniceerd (bijv: het hart- en vaatziekte risico is hoger omdat verschillende leefstijlfactoren en/of metingen niet voldoen aan de gehanteerde richtlijn).

De gehanteerde grenswaarden voor een groen/oranje/rode uitslag per onderzochte gezondheidsfactor worden mede bepaald door de gegeven persoonlijke input (bijv. medische geschiedenis, familiegeschiedenis, leeftijd etc.) Het inzicht en advies wat met de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt gegeven is vrijblijvend. De deelnemer bepaalt zelf wat hij/zij hier mee doet.

De stappen die je verder neemt naar aanleiding van het Gezondheidsrapport worden niet door De Persoonlijke Gezondheidscheck vergoed. Wel kan het zijn dat een partij waar wij naar doorverwijzen vergoed wordt door jouw verzekeraar, gemeente of werkgever. In dat geval kun je daarvoor contact met hen opnemen om de voorwaarden te raadplegen.

Wanneer je je Gezondheidsrapport aan het bekijken bent, kun je onderaan de pagina op ‘Downloaden’ klikken – naast de knop ‘Aan de slag’. In je downloads verschijnt nu een samenvatting van je Gezondheidsrapport als PDF.

Als deze knop niet werkt, kun je het proberen in een andere webbrowser. Google Chrome en Internet Explorer werken vaak het beste. Ook kun je je cache geschiedenis verwijderen en het dan nogmaals proberen.

Zie je de knop voor het downloaden van het Gezondheidsrapport niet staan? Mail dan naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Je kunt deze vinden in je eigen account. Je navigeert hiervoor via het menu naar ‘Rapport’ en klikt op de datum waarvan je het rapport wilt bekijken. Ook tijdens een nieuwe deelname kun je in een oud Gezondheidsrapport kijken. Als je oude deelname in een ander account stond, log dan in in dat account met de gebruikersnaam en het wachtwoord van die deelname.

De blokken in je Gezondheidsrapport kunnen groen, oranje of rood zijn. Bij een groen blok hoef je geen actie te ondernemen, maar bij oranje en zeker bij rood is het verstandig om met dit gezondheidsonderdeel aan de slag te gaan. Om extra uitleg te krijgen over het specifieke blok, en het advies dat daar bij hoort, kun je op het betreffende blok klikken. Hier lees je waarom dat onderdeel oranje of rood gekleurd is en wat voor actie je kunt ondernemen.

In het Gezondheidsrapport kun je precies nalezen wat jouw risico is op verschillende ziekteprocessen. Per gezondheidsfactor krijg je verschillende gepersonaliseerde adviezen, gebaseerd op jouw voorkeuren.

Je kunt de specifieke adviezen lezen door onderaan je Gezondheidsrapport op ‘Aan de slag’ te klikken. Je kunt per onderdeel lezen wat ons advies aan jou is en kiezen waar je mee aan de slag wilt, en waarmee niet.

De Persoonlijke Gezondheidscheck is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over ziekteprocessen en factoren die de gezondheid beïnvloeden. &niped heeft een eigen wetenschappelijk bureau dat de internationale ontwikkelingen op de voet volgt. &niped doet zelf ook onderzoek, veelal samen met academische onderzoeksgroepen. Verder heeft &niped een landelijke wetenschappelijke adviesraad. Hierin zitten vooraanstaande vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden en academische centra.

Kijk voor meer informatie op de website van &niped.

Je hebt waarschijnlijk een onderdeel nog niet afgerond. Ga naar je account om te kijken of je de vragenlijst nog moet versturen of nog lichamelijke metingen zoals de bloeddruk of buikomvang in moet vullen. Zodra je de vragenlijst en lichamelijke meetwaarden hebt ingevuld en jouw lichamelijke test(en) hebt verzonden naar het laboratorium toe, kan je binnen twee weken een e-mailbericht verwachten dat jouw gezondheidsrapport gereed staat. Heb je na deze twee weken nog geen bericht ontvangen? Neem dan contact op met info@persoonlijkegezondheidscheck.nl zodat wij uit kunnen zoeken wat de status bij het laboratorium is.

Als je alleen de Basischeck hebt gedaan, ontvang je binnen 24 uur na het afronden van de vragenlijst en metingen je Gezondheidsrapport.

Bij extra modules kun je het Gezondheidsrapport verwachten binnen 2 weken nadat de vingerprik en eventuele urinetest is uitgevoerd en toegestuurd naar het laboratorium (mits de vragenlijst is afgerond en de meetwaarden zijn toegevoegd). Je ontvangt een e-mailbericht op het geregistreerde e-mailadres als je Gezondheidsrapport gereed staat.

Bloeddruk

Er is geen ideale bloeddruk, maar over het algemeen hanteren zorgprofessionals wel een bovengrens. Als de bovendruk hoger is dan 140 mmHg en/of de onderdruk hoger is dan 90 mmHg, is er sprake van hoge bloeddruk. De medische naam hiervoor is hypertensie. Lees hier meer over bloeddrukwaarden.

Buikomvang en BMI

Normaalwaarden van de buikomvang voor vrouwen zijn anders dan voor mannen. De normaalwaarden voor Body Mass Index (BMI) is wel voor iedereen gelijk. Zie onderstaande tabellen voor de waarden:

BMI en buikomvang mannen (> 18 jaar):

 

BMI en buikomvang vrouwen (> 18 jaar):

Bloedsuiker

Bij iemand die nog niet bekend is met diabetes is een HbA1c-waarde groter dan 43,1 mmol/mol te hoog. Een HbA1c tussen de 43,1 en de 53 mmol/mol past in dat geval bij prediabetes (voorstadium van diabetes). Een HbA1c groter dan 53 mmol/mol wil zeggen dat er al sprake is van diabetes.

Totaal cholesterol

Normale waarden voor het totaal cholesterol liggen tussen de 1,5 en 6,5 mmol/L. Een totaal cholesterol gelijk aan of hoger dan 6,5 mmol/L wordt beschouwd als verhoogd.

LDL-cholesterol

Een waarde gelijk aan of boven de 3,0 mmol/L wordt als verhoogd beschouwd, maar eigenlijk zegt deze afkapwaarde niet zoveel. Het gezondheidsrisico van een bepaalde waarde wordt namelijk in sterke mate mede bepaald door het samenspel met andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, diabetes, leeftijd en overgewicht. Als u een verhoogd risico op aderverkalking heeft en/of als u bekend bent met hart- en vaatziekten, dan is de streefwaarde van het LDL-cholesterol 2.5 mmol/L.

Triglyceriden

Een normale triglyceridenwaarde ligt onder de 3,0 mmol/L. Een waarde gelijk aan of hoger dan 3,0 wordt als minder gezond beschouwd.

HDL-cholesterol

HDL-cholesterol wordt het goede cholesterol genoemd, omdat het in staat is het slechte cholesterol uit het bloed weg te vangen en af te voeren via de lever naar de darmen. Het HDL mag dus hoog zijn. Een HDL gelijk aan of onder de 1,0 mmol/L voor mannen en gelijk aan of onder de 1,2 mmol/L voor vrouwen wordt als te laag beschouwd.