jouw gegevens

Je werkgever of verzekeraar die je een onderzoek aanbiedt om je gezondheid in kaart te brengen; dat voelt misschien een beetje vreemd. Maar wees gerust: behalve jijzelf krijgt niemand inzicht.

Personeelszaken niet, je leidinggevende niet en je verzekeraar niet. Je privacy is dus gegarandeerd. Als je dat zelf wilt, kun je alleen de (bedrijfs)arts toestemming geven om inzage in je rapport te krijgen. Meer weten over de privacyvoorwaarden? Kijk dan hier.

Hoe wij met jouw gegevens omgaan

veelgestelde vragen

De Persoonlijke Gezondheidscheck partners zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de gegevens van haar gebruikers van essentieel belang is. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. 

wat gebeurt er met mijn gegevens?

meer
informatie

waarom moet ik mijn NAW gegevens invullen?

meer
informatie

heeft mijn werkgever of verzekeraar inzicht in mijn gegevens?

meer
informatie

wat voor veiligheids-maatregelen zijn er getroffen?

meer
informatie

krijgt mijn (bedrijfs)arts inzicht?

meer
informatie

hoe kan ik mij afmelden?

meer
informatie

wat houdt de AVG in?

meer
informatie

waarom wordt er gebruik gemaakt van cookies?

meer
informatie

referenties.

Consumentenbond

De Consumentenbond bekeek eind 2016 de beveiliging van 8 websites van organisaties die medische zelftesten aanbieden, waaronder de Persoonlijke Gezondheidscheck. Het onderzoek van de Consumentenbond onderstreept dat beveiliging en privacy van jouw (persoons)gegevens bij de Persoonlijke Gezondheidscheck op orde en veilig is.

lees verder

Partners van de Gezondheidscheck

De Persoonlijke Gezondheidscheck is ontwikkeld in samenwerking met artsenorganisaties en gezondheidsfondsen. Zij bundelen hun krachten voor besparing op zorgkosten. De partners nemen met dit initiatief gezamenlijk hun verantwoordelijkheid om de gezondheid van Nederland te verbeteren.

Hiertoe behoren:

De Hartstichting, de Nierstichting, Longfonds, Diabetes Fonds, GGD GHOR en LHV (landelijke huisartsen vereniging) en NHG (nederlands huisartsen genootschap).

lees verder

GGD appstore

De Persoonlijke Gezondheidscheck krijgt vier sterren in de App Store van de gezamenlijke GGD's.

Naar schatting zijn er wereldwijd zo’n 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. En dat aantal groeit nog dagelijks. Helaas is over de betrouwbaarheid of effectiviteit meestal niets bekend. Vandaar dat de gezamenlijke GGD’s de GGD AppStore in het leven hebben geroepen. Het idee is simpel: alleen apps die voldoen aan de criteria die door de GGD zijn opgesteld, worden opgenomen in de online winkel, compleet met vignet en evaluatie-rapport. Zo weet je als gebruiker precies wat je krijgt. Overigens worden niet alleen apps beoordeeld, maar ook andere e-health toepassingen.

lees meer

Certificaat security

Insite Security heeft in opdracht van Niped een hacktest uitgevoerd op het Persoonlijke Gezondheidscheck. Hierbij hebben zij onderzocht of het op enigerlei wijze mogelijk is om ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot het portaal en tot andere accounts en/of gegevens waarvoor geen autorisatie is afgegeven.  Met behulp van deze test kan worden aangetoond of het mogelijk is aanwezige beveiligingsmaatregelen te doorbreken en of de werking van bepaalde beveiligingsmaatregelen accuraat is.

Resultaat: Insite Security is er niet in geslaagd om ongeautoriseerd toegang te verkrijgen tot accounts of gegevens. Ook is het niet gelukt om de achterliggende systemen over te nemen. De beoordeling luidde daarom “veilig”.

lees verder

extra vragen? neem contact met ons op.

Wil je meer weten over de beveiliging en privacy van je gegevens? Neem dan contact op met onze Servicedesk. 

in samenwerking met