Disclaimer

Algemeen

De informatie op deze website en in de nieuwsbrief is met grote zorgvuldigheid en op basis van wetenschappelijke inzichten samengesteld. Het NIPED is echter niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Regelmatig zullen zonder nadere aankondiging wijzigingen ter verbetering van deze website worden doorgevoerd. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Externe links

Deze website bevat links naar websites van andere (zorg)partijen. Partijen opgenomen in de Persoonlijke Gezondheidscheck als ze voldoen aan een aantal selectiecriteria. Zo moet een partij of behandeling altijd een bewezen werkzaamheid hebben en moet het veilig en verantwoord zijn voor cliënten om deel te nemen. Afhankelijk van het soort partij zijn er aanvullende criteria die bijvoorbeeld betrekking hebben op uitvoerende professionals, kosten en vergoedingen, beschikbaarheid, toegankelijkheid en omgang met persoonsgegevens. De partijen waar wij naartoe verwijzen worden met grote zorg op basis van deze selectie criteria samengesteld. Het NIPED instituut heeft echter geen zeggenschap over deze partijen en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten, diensten of kosten.

Externe teksten en metingen

Deze website kan teksten bevatten die gevuld zijn door externe professionals, zoals uw (bedrijfs)-arts of andere professional die gemachtigd is om rapportages in te zien. Enkel met toestemming van de gebruiker kan een professional het rapport inzien en optioneel hier tekst met uitleg over het rapport aan toevoegen. Het NIPED is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
De geautoriseerde professional is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen die de professional uitvoert in de Professional Portal, zoals enkel het geautoriseerd toegang krijgen tot de website en het invullen van de gemeten waarden of onderdelen daarvan. &niped heeft de metingen niet gemeten of ingevuld en is hier niet voor aansprakelijk, zowel direct als indirecte gevolgen.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van het NIPED is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van het NIPED, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van het NIPED is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

© Copyright 2015 NIPED Prevention BV

NIPED en Persoonlijke Gezondheidscheck zijn geregistreerde merken van NIPED Prevention BV. Alle rechten voorbehouden.