Login

privacyverklaring

Privacyverklaring

De Persoonlijke Gezondheidscheck partners zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de gegevens van haar gebruikers van essentieel belang is. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is NIPED Prevention B.V. NIPED houdt zich bij het verwerken van de persoonsgegevens aan de Wet Bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving.

Gegevens die verzameld worden

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u direct of indirect te identificeren bent. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, uw e-mailadres en geslacht. Gezondheidsgegevens bevatten informatie over uw gezondheid, familie en leefstijl en uw meetwaarden.

NIPED verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor het verrichten van de volgende doeleinden, tenzij daartoe wettelijk of gerechtelijk anders over wordt beslist:

1.     U deel laten nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck

Om een basis gezondheidsrapport te maken hebben wij uw e-mailadres, geboortedatum en geslacht nodig. Met uw e-mailadres maakt u een persoonlijk, beveiligd account aan en met uw geboortedatum en geslacht worden de vragen van de Persoonlijke Gezondheidscheck op uw situatie afgestemd. Uw persoonlijk account van de Persoonlijke Gezondheidscheck vult u aan met vragen over uw gezondheid, familie, leefstijl en meetwaarden. Deze gegevens blijven opgeslagen binnen uw persoonlijk account, zodat u bij een volgende deelname niet opnieuw alle vragen hoeft in te vullen en u uw Gezondheidsrapport van eerdere deelnamen kunt vergelijken.

Als u ook gebruik maakt van de aanvullende modules van de Persoonlijke Gezondheidscheck hebben wij ook uw adres en naam nodig om de materialen voor het uitvoeren van het onderzoek naar u toe te kunnen sturen. Uw naam en adres worden hiervoor eenmalig doorgegeven aan een gecontracteerd distributiecentrum en bezorgdienst. Zij mogen uw gegevens alleen gebruiken voor de services of functies waarvoor NIPED contractuele afspraken met hen heeft. Hierin staat ook dat zij uw gegevens na het verlenen van de service direct vernietigen.

2.     Macrorapportage

Indien u meedoet via uw werkgever of verzekeraar, dan kan uw werkgever of verzekeraar een macrorapportage ontvangen met de gezondheidsgegevens op groepsniveau. Dit macrorapport is anoniem en niet te herleiden naar een individuele deelnemer. Het macrorapport wordt opgeleverd in een uitgebreide vorm als er meer dan 30 Gezondheidsrapporten zijn en in beknopte vorm als dit aantal niet gehaald wordt. Soms worden hiervoor extra vragen gesteld aan het begin van de vragenlijst, bijvoorbeeld op welke afdeling u werkt of welke branche u werkt. Uw werkgever of verzekeraar krijgt dan op groepsniveau inzicht in welke gezondheidsrisico’s er zijn binnen deze groep.

3.     Wetenschappelijk onderzoek

Geanonimiseerde gegevens over uw gezondheid, familie, leefstijl, meetwaarden, geslacht, geboortemaand en -jaar kunnen geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.  NIPED heeft hiervoor een contract met Stichting NIPED Databeheer. Stichting NIPED Databeheer stelt de geanonimiseerde en geaggregeerde data beschikbaar aan gecontracteerde kennispartners, zoals universiteiten en kennisinstituten, voor wetenschappelijk, niet-commercieel, onderzoek op basis van een vastgesteld protocol.

4.     Verbeteringen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck

NIPED evalueert de Persoonlijke Gezondheidscheck continue zodat de kwaliteit en effectiviteit steeds wordt verbeterd. NIPED kan uw gegevens gebruiken om te vragen of u mee wilt doen aan een vrijblijvend klantonderzoek of tevredenheidsonderzoek

Onderstaande doeleinden zijn optioneel:

5.     Inzicht door arts

Na het ontvangen van het rapport in uw online account kunt u aangegeven dat NIPED uw gegevens mag delen met uw arts. Wij kunnen uw gegevens alleen doorgeven als de gegevens van uw arts bij ons bekend zijn en uw arts gebruik maakt van de Professional Portal van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

6.     Inzicht door verzekeraar

Wanneer u bij uw registratie akkoord heeft gegeven dat NIPED de door u afgenomen modules van de Persoonlijke Gezondheidscheck mag delen met uw verzekeraar voor vergoedingsdoeleinden, dan kan NIPED de betreffende gegevens die hier voor nodig zijn doorgeven aan uw verzekeraar. Dit is uiteraard exclusief de uitkomst van uw deelname en alleen indien de gegevens van uw verzekeraar bij ons bekend zijn.

7.     Nieuwsbrief

Bij registratie kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De nieuwsbrieven bevatten algemene informatie over gezondheid. Als u zich wilt afmelden voor de nieuwsbrief, kunt u dit aangeven in uw eigen account of een e-mail sturen naar: info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. Daarnaast kunt u zich aanmelden voor de zakelijke nieuwsbrief door uw e-mailadres op te geven in de pop-up. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de Persoonlijke Gezondheidscheck kunt u contact opnemen met de Servicedesk. De Servicedesk is te bereiken per telefoon, e-mail of door een contactformulier in te vullen op de website. Om u verder te kunnen helpen ziet de Servicedesk enkel uw e-mailadres, geboortedatum, geslacht en bij aanvullende modules ook de naam, adres en afgenomen modules. Aantekeningen over uw vraag worden bewaard. Als u nog een keer belt, kunnen we u hiermee snel verder helpen.

NIPED kan de persoonsgegevens van uw account combineren met de persoonsgegevens die u via andere media en websites verstrekt, zoals wanneer u bestelt of telefonisch contact met ons opneemt, om tot een betere dienstverlening te komen.

NIPED bewaart de persoonsgegevens die u bij registratie of anderszins heeft verstrekt en die tijdens het gebruik van de Persoonlijke Gezondheidscheck worden gegenereerd, zolang u een actief account heeft en uitsluitend voor de hierboven genoemde doeleinden.

Verwijderen van account

U kunt na uw deelname uw persoonsgegevens laten verwijderen. De dan geanonimiseerde gezondheidsgegevens blijven echter wel beschikbaar voor het onderzoek. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kan NIPED haar dienstverlening niet meer voor u uitvoeren. U kunt uw verzoek versturen naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Informatiebeveiliging

ssl_globalsign

De verwerking van de persoonsgegevens is aangemeld bij de toezichthouder het Autoriteit Persoonsgegevens en voldoet aan de gestelde voorwaarden. Autoriteit Persoonsgegevens houdt er toezicht op dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd. Tevens hanteert het NIPED de NEN-7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Deze norm staat voor informatiebeveiliging in de zorg en is ontwikkeld om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die benodigd is om patiënten verantwoorde zorg te kunnen bieden:

 • Beschikbaarheid - informatie en diensten zijn er op het moment dat ze nodig zijn
 • Vertrouwelijkheid - informatie en diensten zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen
 • Integriteit - Informatie is juist en volledig en diensten functioneren correct

Het NIPED gebruikt dezelfde technieken die ook gebruikt worden bij internetbankieren. Zo maakt het NIPED gebruik van een 128-bit TLS 1.0-1.2 verbinding van Globalsign. Dit type verbinding wordt ook bij internetbankieren gebruikt om op een veilige wijze versleutelde gegevens uit te wisselen.
Lees hier meer over NEN-7510

NIPED beveiligt elke door haar gecontroleerde webpagina die persoonlijke informatie verzamelt, maar kan de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die via het internet worden verstuurd niet garanderen. Wij raden u aan voorzichtig te zijn bij het verzenden van persoonsgegevens via het internet, met name persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid. NIPED kan niet garanderen dat onbevoegde derden geen toegang tot uw persoonlijke informatie zal krijgen. U moet daarom bij het verstrekken van persoonsgegevens via het internet zowel de voordelen als de risico's afwegen.

NIPED slaat uw persoonsgegevens op op beveiligde servers in verschillende landen in de Europese Economische Ruimte die naar Europese Unie standaarden een adequaat beschermingsniveau bieden.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Het NIPED handelt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit houdt in dat wij voldoen aan de volgende vier zaken:

 • Recht op informatie: Wij informeren vooraf dat gegevens verzameld worden en met welk doel deze gegevens verzameld worden;
 • Recht op inzage en afschrift: De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens in te zien en kan daar een afschrift van maken;
 • Recht op correctie: De gebruiker heeft het recht zijn of haar gegevens aan te passen. Dit recht heeft slechts betrekking op 'feiten', gegevens zoals naam en geboortedatum waarover in het algemeen geen verschil van mening kan bestaan;
 • Recht van verzet: De gebruiker heeft het recht verzet aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van zijn of haar gegevens.

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of corrigeren, kunt u dit zelf in uw online account doen. Wilt u persoonsgegevens verwijderen, dan kunt u uw verzoek versturen naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. Ter controle van uw identiteit vraagt NIPED een kopie van uw identiteitsbewijs, waarvan uw pasfoto en burgerservice nummer zijn zwartgemaakt (dit ter bescherming van uw privacy). NIPED reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens blijven de dan geanonimiseerde gezondheidsgegevens echter wel beschikbaar voor het onderzoek. Als u ons verzoekt om uw gegevens te verwijderen, kan NIPED haar dienstverlening niet meer voor u uitvoeren.

Lees hier meer over Autoriteit Persoonsgegevens (CBP)

De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens van een gebruiker zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer de gebruiker zelf met zijn of haar persoonlijke gebruikersnaam op zijn/haar persoonlijke account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier is de gebruiker de enige die toegang heeft tot zijn of haar gezondheidsgegevens.

Andere sites

Op de website treft u ook links naar andere websites. NIPED kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacygegevens van de betreffende website.

Cookies

Op de site van De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die tijdens het bezoeken van een website op uw computer worden opgeslagen. Deze informatie is nodig voor het goed functioneren van een website. Cookies kunnen informatie over uw klikgedrag, taalinstellingen en persoonlijke voorkeuren op de website verzamelen.

Waar zorgen cookies voor?

Cookies worden door de Persoonlijke Gezondheidscheck gebruikt om u te herkennen als u de website bezoekt, zodat u gemakkelijk naar uw persoonlijke account kan gaan. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om de website gemakkelijker te maken voor u. Wij kunnen hiermee de website steeds blijven verbeteren. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals e-mailadres of persoonsgegevens uit cookies worden herleid.

Waar gebruiken wij cookies voor?

 • het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen
 • het opslaan van voorkeuren, zoals de locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
 • het uitlezen van browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven
 • het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren
 • het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft
 • het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer opnieuw hoeft in te voeren
 • het mogelijk maken om te reageren op onze website

Sommige cookies plaatsen we altijd om de website goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt blijven bijvoorbeeld. Ook plaatsen we een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren. Dit noemen we ‘functionele cookies’. Onze website maakt ook gebruik van niet noodzakelijke cookies, maar die wel nuttig zijn. Zodat je feedback kunt geven of berichten kunt delen op social media. Of om relevante advertenties te tonen op websites van derden. Deze worden alleen geplaatst als u akkoord gaat met de cookies.

Lees hier meer over de gebruikte cookies op onze website:

 Publieke website

 Cookie

 Geplaatst door

 Duur

 Doel

 Google Analytics

 Google Analytics

 2 jaar

 Geanonimiseerde tracking cookie om het  gebruik van onze website bij te houden

 Wordpress

 Wordpress

 1 dag

 Om de taalkeuze van de
bezoeker bij te houden op
de website

 Zopim

  Zopim

 1 jaar

 Om de mogelijkheid te bieden
met de ServiceDesk te chatten

 LinkedIn

 LinkedIn

 2 jaar

 Deze cookies meten de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden.

 Facebook

 Facebook.com

 2 jaar

 Deze cookies meten de clicks naar onze websites, zodat advertentiecampagnes geoptimaliseerd kunnen worden.

 Tracking cookies

 NIPED

 2 jaar

We gebruiken tracking cookies om relevante en gepersonaliseerde advertenties op andere websites te tonen, op basis van uw surfgedrag op onze websites. Door deze cookies sluiten de advertenties beter aan op uw interesses en voorkeuren.

 Persoonlijke Portaal

 NipedSessionId

 Niped

 Verloopt bij einde
van de sessie

 Ter identificatie dat de gebruiker is
ingelogd

 AppCode

 NIPED

 Verloopt bij einde
van de sessie

 Houdt bij in welk tabblad een
applicatie geopend is. Geen twee
gebruikers kunnen openen in 1
browser

Met welke cookies ga ik akkoord als ik op 'ik begrijp het' klik?

Wanneer u nu op de site komt worden deze cookies standaard ingeladen:

 • Google Tag Manager
 • Typekit by Adobe
 • Google Analytics
 • Zopim

Wanneer u op 'ik begrijp het' klik, worden ook de volgende tracking cookies geactiveerd:

 • Facebook (custom audience + pixel)
 • Google Adwords conversion
 • Google Dynamic Remarketing
 • LinkedIn Ads
 • LinkedIn Marketing Solutions
 • LinkedIn Analytics
 • Hotjar

Deze cookies worden enkel geactiveerd nadat u goedkeuring hebt gegeven door op 'ik begrijp' het te klikken in de cookiemelding.

Hoe lang blijven cookies op mijn computer?

De meeste cookies gaan weg als u de website van de Persoonlijke Gezondheidscheck verlaat. Sommige cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren op uw computer staan. Via de instellingen in uw browser kunt u altijd de cookies verwijderen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, bepaalde functies van de website verloren kunnen gaan of onderdelen niet goed werken.

Cookies van derden partijen?

Sommige onderdelen op onze website, zoals teksten, documenten, plaatjes of filmpjes, kunnen van derde partijen zijn. Wij hebben niet altijd inzicht in cookies die op deze manier op onze website worden gebruikt. Mocht u deze tegenkomen, neem dan contact met ons op. U kunt de cookies van derden partijen ook uitschakelen via de instellingen in uw browser.

Algemene gebruikersvoorwaarden

Voor deelname aan de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt de gebruiker geïnformeerd over de exacte bepalingen betreffende de bescherming van vertrouwelijke identiteit- en medische gegevens. Lees hier de algemene gebruikersvoorwaarden.

Minderjarigen

NIPED verzamelt of gebruikt niet de persoonsgegevens van kinderen (minderjarigen jonger dan 18). We staan niet bewust toe dat kinderen onze producten bestellen, met ons communiceren, of gebruik maken van onze diensten. Als u een ouder bent en zich bewust bent geworden dat uw kind ons heeft voorzien van informatie, neemt u dan contact met ons.

Eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en applicaties, onderliggende databanken en de informatie die u aan ons verstrekt bij NIPED.

Deelnemers mogen de informatie uit hun eigen account raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van het platform of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) het NIPED platform in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de webapplicatie van NIPED en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NIPED.

In geval u ongevraagd ideeën en / of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op het platform plaatst of deze toestuurt aan NIPED via e-mail of anderszins, zal NIPED gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en NIPED zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij NIPED terzake van alle schade en kosten die NIPED lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en / of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.

Continuïteit

U stemt ermee in dat de persoonsgegevens die NIPED Prevention B.V. van u verzamelt bij het verrichten van de diensten via deze website deel uitmaken van een databank die eigendom en gecontroleerd wordt door NIPED die eventueel verkregen kan worden door een derde in het geval dat NIPED haarzelf, een andere vennootschap die eigenaar van de databank is of de business unit waarin de betrokken commerciële activiteiten zijn ondergebracht, geheel of gedeeltelijk worden doorverkocht aan een derde.

In het geval dat NIPED het voorwerp wordt van of overgaat tot een overname, fusie, verkoop of andere transactie die tot gevolg heeft dat haar database of de vennootschap die de database in eigendom heeft wordt verkregen door een derde, stemt u er bij voorbaat bij in dat NIPED uw persoonsgegevens openbaar mag maken aan haar adviseurs en de verkrijgende derde, zowel tijdens als na de transactie, met het oog op het faciliteren en sluiten van de transactie. Als de transactie gesloten is, zult u worden geïnformeerd over de over de transactie en de eigendom en zeggenschap over de database met persoonsgegevens die u aan NIPED heeft verstrekt zullen worden overdragen aan de derde, in overeenstemming met de bepalingen en beperkingen in deze privacy verklaring. Indien de transactie niet wordt gesloten, zal NIPED met de derde afspreken dat deze het gebruik van uw persoonsgegevens staakt.

Nietigheid

Is of worden deze voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Aanpassingen

Wij zullen deze privacy verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website, de regels over verwerking van persoonsgegevens of de regels rondom cookies wijzigen. Door in te stemmen met deze privacy verklaring staat u ons toe dat we de inhoud van de verklaring en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf mogen wijzigen. Indien er aanvullende persoonsgegevens verwerkt worden of als er nieuwe verwerkingsdoelen vanuit NIPED zijn zal u worden geïnformeerd. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie, die u kunt herkennen aan de datum op het document.

Contact Informatie

Als u vragen heeft over het gebruik, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, of als u zich wilt afmelden voor toekomstige communicatie van NIPED, neem dan contact met ons op via de contactgegevens op deze website.
Als u uw persoonsgegevens wilt verwijderen, zullen de geanonimiseerde gezondheidsdata wel beschikbaar blijven voor wetenschappelijk onderzoek.