heb je een vraag?

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Links kies je voor het onderwerp waar je vraag over gaat. Vervolgens klik je op de vraag om het antwoord te zien.

 • 1. De Persoonlijke Gezondheidscheck 1. De Persoonlijke Gezondheidscheck
 • 2. Privacy en inzage persoonsgegevens 2. Privacy en inzage persoonsgegevens
 • 3. Kosten 3. Kosten
 • 4. Gezondbon 4. Gezondbon
 • 5. Registreren/Inloggen 5. Registreren/Inloggen
 • 6. Vragenlijst 6. Vragenlijst
 • 7. Lichamelijke metingen en bloeddruk- en hartslagmeting 7. Lichamelijke metingen en bloeddruk- en hartslagmeting
 • 8. Checkbox, laboratoriumonderzoek & checkpoint 8. Checkbox, laboratoriumonderzoek & checkpoint
 • 9. Uitslag 9. Uitslag

Deelnemen onder de 16 jaar

Om deel te kunnen nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck is een minimale leeftijd van 16 jaar vereist. Vanaf 16 jaar kun je de online vragenlijst van de Gezondheidscheck invullen, samen met je lengte, gewicht en buikomvang. Vanaf 18 jaar kun je ook de aanvullende medische testen, zoals een vingerprik, uitvoeren.

Deelnemen bij leeftijd 16 jaar – 18 jaar

Je kunt deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck vanaf 16 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je de online vragenlijst invullen (zonder aanvullend medische testen). We raden je aan om je ouder of voogd te informeren dat je meedoet aan de Persoonlijke Gezondheidscheck, omdat hier ook een medisch advies kan volgen.

Wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelig, preventief onderzoek, bestaande uit een online vragenlijst en aanvullende testen die thuis uitgevoerd worden. Na het uitvoeren van de check ontvangen deelnemers in een Persoonlijk Gezondheidsrapport een risicoprofiel en advies over hun gezondheid en handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Dit is gericht op het voorkomen of tijdig herkennen van de volgende gezondheidsrisico’s:

 • Hart- en vaatziekten
 • Diabetes
 • Nierfunctie
 • Longfunctie
 • Psychisch welzijn
 • Werkvermogen
 • Gehoor
 • Zicht

De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt onder andere vergoed door verzekeraars en kan als PMO (Preventief Medisch Onderzoek) worden ingezet. Voor meer informatie kun je kijken op https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/wat-is-de-gezondheidscheck/.

Uit welke onderdelen bestaat de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Dit is afhankelijk van de manier waarop je deelneemt. Als je particulier (tegen betaling) deelneemt, kun je zelf je modules samenstellen. Zowel tijdens je registratie als na het ontvangen van je Gezondheidsrapport kun je aanvullende modules toevoegen.

De bestaande modules zijn:

 • Online vragenlijst (verplicht onderdeel)
 • Bloedonderzoek: cholesterol en bloedsuiker
 • Urineonderzoek
 • Vitamine D (bloedonderzoek)
 • Bloeddrukmeter
 • Mentaal welzijn
 • Werkvermogen
 • Gehoor
 • Zicht

Wanneer je een uitnodiging hebt ontvangen van je werkgever/verzekeraar/gemeente, hangt het van die partij af welke modules kosteloos voor jou beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de onderdelen, kun je contact opnemen met de Servicedesk via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Hoe lang duurt de Persoonlijke Gezondheidscheck?

De vragenlijst kost je ongeveer een half uurtje van je tijd en de thuistests zijn gemakkelijk thuis uit te voeren. De thuistests nemen inclusief het verpakken in de verzendmaterialen maximaal 15 minuten in beslag. Als de vragenlijst en lichaamsmetingen zijn afgerond, ontvang je binnen 2 weken na het opsturen van je materialen naar het laboratorium, je Gezondheidsrapport.

Ik ben al onder behandeling bij een arts. Heeft het nog nut om mee te doen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Wij denken dat de Persoonlijke Gezondheidscheck desondanks nuttig kan zijn. De Persoonlijke Gezondheidscheck houdt er rekening mee wanneer je reeds onder controle bent bij een behandelend arts. Het feit dat je onder behandeling bent, betekent niet direct dat de rest van je lichaam ook in de gaten wordt gehouden door jouw behandelend arts. Bij de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt gekeken naar een aantal veel voorkomende aandoeningen, welke door middel van vroege diagnostiek en/of preventie voorkomen kunnen worden. Daardoor kan deelname aan De Persoonlijke Gezondheidscheck je een compleet beeld geven van jouw gezondheid.

Bevat De Persoonlijke Gezondheidscheck prostaatonderzoek (PSA)?

Een PSA bepaling wordt niet standaard uitgevoerd, omdat er nog geen overtuigend wetenschappelijk bewijs is dat deze test nuttig is voor mannen zonder prostaatklachten. Eventuele constateringen zijn niet altijd betrouwbaar en daarnaast wordt getwijfeld aan het nut van behandelen. Prostaatkanker groeit namelijk zo langzaam dat de meeste mannen er nooit last van zullen krijgen.

Als alternatief biedt NIPED de Prostaatwijzer, waarmee je snel je risico op prostaatkanker kunt bepalen. Mannen met een hoge score kunnen vervolgens in overleg met hun arts alsnog het PSA laten bepalen, maar alleen als er ook sprake is van klachten. De prostaatwijzer kun je kosteloos raadplegen, ook wanneer je je niet aanmeldt voor De Persoonlijke Gezondheidscheck.

Ga naar de Prostaatwijzer >> http://www.prostaatwijzer.nl/

Wordt onderzoek naar dikke darmkanker aangeboden?

Vanaf januari 2015 wordt het onderzoek naar dikkedarmkanker niet meer aangeboden door de Persoonlijke Gezondheidscheck. Je kunt wel deelnemen aan het landelijke bevolkingsonderzoek naar darmkanker.

Lees hier meer over het bevolkingsonderzoek:  https://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker

Kan de Persoonlijke Gezondheidscheck een ziekte constateren?

De Persoonlijke Gezondheidscheck stelt geen diagnoses voor bepaalde aandoeningen. Het geeft een persoonlijk risicoprofiel, waarbij de uitslag mogelijk kan aangeven dat het verstandig is om een preventief vervolgonderzoek te laten doen. Dit preventieve onderzoek wordt in zo’n geval geadviseerd om ziekte uit te sluiten of in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Het risicoprofiel geeft aan op welke aandoeningen je een verhoogd (oranje) of sterk verhoogd (rood) risico hebt. De adviezen helpen om je gezondheid weer gezond (groen) te krijgen. De Persoonlijke Gezondheidscheck kijkt alleen naar het risico op ziekteprocessen die, als ze vroegtijdig ontdekt worden, ook daadwerkelijk behandeld kunnen worden.

Welke relatie heeft &niped met de aanbieders van vervolgstappen?

&niped verdient geen geld aan het doorverwijzen naar partijen die in het gezondheidsadvies zitten. Daarmee waarborgt &niped haar onafhankelijkheid en de integriteit van het advies.

Wie is/zijn de initiatiefnemer(s) van Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is door het NIPED ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), GGD GHOR Nederland, Nederlandse Vereniging Voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Hartstichting, Nierstichting, Longfonds en Diabetesfonds.

Inzage door mijn werkgever?

Jouw werkgever heeft géén inzage in je gezondheidsgegevens of persoonlijke account.

Je werkgever kan een bedrijfsrapportage ontvangen met gezondheidsgegevens op groepsniveau (bij minimaal 30 deelnemers met een uitslag). Deze gegevens zijn anoniem en nooit te herleiden tot het individu. Wanneer een organisatie minder dan 30 medewerkers heeft wordt er géén bedrijfsrapportage geleverd.

Hoe lang blijven mijn gegevens bewaard?

Volgens de geldende richtlijnen en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) worden jouw gegevens minimaal 15 jaar bewaard.

Uitzondering: wanneer er reden voor je is om de gegevens langer te bewaren óf je aangeeft de gegevens eerder te willen laten vernietigen.

Wie heeft inzage in mijn medisch dossier?

&niped hecht eraan om de privacy van haar gebruikers zo goed mogelijk te beschermen. Zij heeft dan ook technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke en medische gegevens van haar deelnemers, in strijd met de wet, ter kennis komen van derden.

&niped handelt in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer je zelf op jouw persoonlijke account inlogt, worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier ben jij de enige die toegang heeft tot je gezondheidsgegevens.

Beveiliging van de Persoonlijke Gezondheidscheck

Lees meer over welke gegevens &niped verzamelt, hoe zij deze beschermt en wat jouw rechten zijn in onze Privacyverklaring.

Cookies

Op de site van de Persoonlijke Gezondheidscheck wordt gebruik gemaakt van verschillende cookies. Je kunt meer lezen over welke cookies en waarom wij deze toepassen in onze Privacyverklaring.

Gegevens verwijderen

Mocht je je gegevens willen laten verwijderen, dan kan dat door een mail te sturen naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl met hierin de volgende gegevens:

Volledige naam
Geboortedatum
E-mail

De Servicedesk controleert je persoonsgegevens voordat je account verwijderd wordt. De dan niet meer naar jou te herleiden gezondheidsgegevens blijven wel beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek via de onderzoekdatabase. We zullen bij wijziging, verwijdering of beperking ook gecontracteerde verwerkers op de hoogte stellen.

Vergoedt mijn verzekeraar al?

Om inzicht te krijgen in of je verzekeraar de Persoonlijke Gezondheidscheck vergoedt, kun je kijken op de volgende pagina: https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/vergoeding/

Afhankelijk van je verzekeraar ontvang je een uitnodiging met Gezondbon om deel te nemen aan de check of moet je deze zelf aanvragen via de verzekeringschecker tijdens je registratie.

Let op: ondanks de (gedeeltelijke) vergoeding van je zorgverzekeraar kan De Persoonlijke Gezondheidscheck op je declaratieoverzicht komen te staan. Je hoeft niets extra te betalen dan wat je al betaald hebt.

Vergoedt mijn werkgever al?

Wanneer De Persoonlijke Gezondheidscheck via je werkgever wordt aangeboden, is deze (gedeeltelijk) vergoed. In de uitnodiging die je van je werkgever ontvangt staat een Gezondbon en wordt aangegeven of deelname voor jou al dan niet gratis is.

Doet je werkgever nog niet mee? Dan kun je je werkgever opgeven door hier te klikken.

Vergoedt mijn gemeente al?

Vanuit het programma ‘de Gezonde Gemeente’ kun je meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. Als jouw gemeente meedoet dan krijg je een persoonlijke uitnodiging per post.

Ik ben veranderd van werkgever/verzekeraar, maar ik ben al begonnen.

Wanneer je jouw deelname aan De Persoonlijke Gezondheidscheck gestart bent terwijl je nog in dienst was bij je oude werkgever of verzekerd was bij je vorige zorgverzekeraar (die De Persoonlijke Gezondheidscheck aan je heeft aangeboden), kunt je deze deelname voortzetten ongeacht je werk- of verzekeringsstatus. Echter raden wij je aan dan wel je privé e-mailadres te gebruiken voor verdere communicatie met De Persoonlijke Gezondheidscheck.

E-mailadres wijzigen? Deze kun je binnen je persoonlijke account wijzigen.

Hoe veel kost het om particulier deel te nemen?

Wanneer je als particulier deelneemt, betekent dit dat je geen Gezondbon hebt ontvangen en ook niet via je verzekeraar recht hebt op een vergoeding. Je betaalt dus voor iedere module die je toevoegt aan je deelname. Hieronder een overzicht van de kosten per module:

Module Kosten (incl. BTW)
Online vragenlijst (verplicht onderdeel) €16,95
Vingerprik en cholesterol €51,95
Urinetest €27,95
Bloeddrukmeter €69,90
Mentaal welzijn €16,95
Werkvermogen €13,95
Gehoor €6,95
Zicht €9,95

 

Let op: in veel gevallen wordt De Persoonlijke Gezondheidscheck gewoon vergoed door verzekeraars, gemeenten en werkgevers.

Het zou gratis zijn, maar ik moet toch betalen?

Als je een uitnodiging ontvangt met hierin een Gezondbon, moet je deze tijdens je registratie invullen om de bijbehorende modules kosteloos toe te kunnen voegen. Als je deze stap vergeet, kom je in het betaalscherm voor particulieren. Indien je dat scherm te zien krijgt, maar je eigenlijk een Gezondbon hebt, neem dan contact op met info@persoonlijkegezondheidscheck.nl . De ServiceDesk zal de instellingen van je account aanpassen, zodat je opnieuw de registratie kunt doorlopen en de Gezondbon wel in kunt vullen.

Het kan ook zijn dat je een module hebt toegevoegd die je werkgever, zorgverzekeraar of gemeente niet vergoed. In dat geval moet je hier zelf voor betalen, of deze module niet selecteren.

Worden eventuele vervolgstappen vergoed?

De stappen die je verder neemt naar aanleiding van het Gezondheidsrapport worden niet door De Persoonlijke Gezondheidscheck vergoed. Wel kan het zijn dat een partij waar wij naar doorverwijzen vergoed wordt door jouw verzekeraar, gemeente of werkgever. In dat geval kun je daarvoor contact met hen opnemen om de voorwaarden te raadplegen.

Wat is een Gezondbon?

Een Gezondbon is een code van 16 karakters die je toegang geeft tot de Persoonlijke Gezondheidscheck met aanvullende metingen. Deze wordt verstrekt door verschillende werkgevers, zorgverzekeraars en andere organisaties. Je kunt deze vinden op de uitnodigingsbrief die je van een van deze organisaties hebt ontvangen.

Zonder Gezondbon kun je ook toegang krijgen tot de Persoonlijke Gezondheidscheck. Je kunt dan tegen betaling (v.a. €9,95) aan de gekozen modules deelnemen.

Afhankelijk van je verzekeraar worden aanvullende modules (gedeeltelijk) vergoed. Check je verzekering hiervoor tijdens je registratie. Als je niet in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding zijn de kosten voor aanvullende modules voor eigen rekening.

Hoe kom ik aan een Gezondbon?

Een Gezondbon kun je op drie manieren ontvangen: via je werkgever, via je zorgverzekeraar of via je gemeente. Zij sturen deze per e-mail of post. Kijk voor meer informatie bij ‘Kosten’.

Daarnaast kun je als particulier, zonder Gezondbon, De Persoonlijke Gezondheidscheck starten.

Ik ben mijn Gezondbon kwijt.

Stuur een mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl en vermeld hierin dat je je Gezondbon kwijt bent geraakt met daarbij de partij van wie je de uitnodiging eerder hebt ontvangen (werkgever, verzekeraar, gemeente).

Heb je je al geregistreerd? Dan hoef je enkel nog in te loggen met je gebruikersnaam en wachtwoord en heb je je Gezondbon niet meer nodig.

Mijn Gezondbon doet het niet/is al gebruikt.

De Gezondbon kun je maar één maal gebruiken. Als je registratie is gelukt met deze Gezondbon, kun je inloggen met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Weet je zeker dat je nog geen account hebt aangemaakt, maar werkt je Gezondbon nog steeds niet? Stuur dan een mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl met de volgende gegevens:

Volledige naam
Geboortedatum
E-mailadres
Gezondbon
Partij van wie je de uitnodiging hebt ontvangen

De ServiceDesk zal dan nagaan waarom jouw Gezondbon niet meer werkt en zo nodig een nieuwe verstrekken.

Deelnemen onder de 16 jaar

Om deel te kunnen nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck is een minimale leeftijd van 16 jaar vereist. Vanaf 16 jaar kun je de online vragenlijst van de Gezondheidscheck invullen, samen met je lengte, gewicht en buikomvang. Vanaf 18 jaar kun je ook de aanvullende medische testen, zoals een vingerprik, uitvoeren.

Deelnemen bij leeftijd 16 jaar – 18 jaar

Je kunt deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck vanaf 16 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar kun je de online vragenlijst invullen (zonder aanvullend medische testen). We raden je aan om je ouder of voogd te informeren dat je meedoet aan de Persoonlijke Gezondheidscheck, omdat hier ook een medisch advies kan volgen.

Moet ik registreren of inloggen?

Als je nog geen account hebt, moet je je eerst registreren. Klik daarvoor op ‘Start de Check’. Als je een Gezondbon hebt ontvangen, vul je deze in tijdens de registratie.

Heb je al wel eerder een account aangemaakt? Log dan in via ‘inloggen’ met je gebruikersnaam en wachtwoord.

Waarom wordt er gevraagd of ik zwanger ben (geweest)?

Als je zwanger bent, of in de afgelopen 6 maanden zwanger bent geweest, kun je niet deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck. Als gevolg van de zwangerschap zijn er namelijk factoren tijdelijk veranderd, waardoor je uitslag op dat moment niet representatief is en het risicoprofiel niet accuraat opgesteld kan worden. Je deelname wordt automatisch stopgezet.

Je bent 6 maanden na je zwangerschap natuurlijk van harte welkom om alsnog deel te nemen. Een mooi moment om dan de Persoonlijke Gezondheidscheck te doorlopen, zodat je eenvoudig ziet waar de aandachtspunten bij jouw gezondheid liggen.

Heb je per ongeluk aangegeven dat je zwanger bent (geweest), maar is dat niet het geval? Neem contact op met info@persoonlijkegezondheidscheck.nl zodat de ServiceDesk de instellingen in je deelname kan wijzigen en je je registratie kunt afronden.

Ik krijg de melding dat mijn gebruikersnaam al bestaat.

Om de registratie makkelijker voor je te maken, wordt jouw e-mailadres automatisch ingevuld als gebruikersnaam. Wanneer je deze melding krijgt, bestaat er dus al een account met jouw e-mailadres. Je kunt inloggen met je e-mailadres als gebruikersnaam en het wachtwoord dat je zelf hebt gekozen. Via je bestaande account kun je dan ook een nieuwe deelname starten.

Als je met twee personen hetzelfde e-mailadres wilt gebruiken, kun je de gebruikersnaam gewoon wijzigen tijdens je registratie en kun je wel gewoon op hetzelfde e-mailadres informatie ontvangen.

Ik ben mijn inloggegevens vergeten.

Als je je inloggegevens vergeten bent, kun je deze via de inlogpagina opvragen.

Kies ‘Wachtwoord vergeten’ om een link te ontvangen om een nieuw wachtwoord in te stellen. Vul hiervoor je gebruikersnaam en e-mailadres in. Let op: de link is maar 15 minuten geldig.

Kies ‘Gebruikersnaam vergeten’ om via de ServiceDesk je gebruikersnaam te ontvangen. Vul hiervoor je achternaam, e-mailadres en geboortedatum in.

Ik ben veranderd van werkgever/verzekeraar. Kan ik nog inloggen?

Je inloggegevens blijven bestaan ongeacht je werk- of verzekeringsstatus. Je kunt dus gewoon nog inloggen met de gegevens die je eerder gebruikt hebt. Wel raden we aan om je e-mailadres te veranderen als je die van je oude werkgever hebt gebruikt bij een eerdere deelname. Dit kun je gemakkelijk doen in je account. Zo ontvang je onze mails in ieder geval op het juiste adres.

Ik kan niet inloggen, mijn account is geblokkeerd.

Wanneer je probeert in te loggen, heb je vijf pogingen. Vul je meer dan vijf keer een verkeerd wachtwoord in, wordt je account voor een half uur geblokkeerd. Iedere poging die je neemt tijdens deze blokkade zorgt voor een extra half uur bovenop de eerdere tijd. Wacht deze tijd dus af of neem contact op met info@persoonlijkegezondheidscheck.nl om de blokkade op te laten heffen. Stuur hiervoor je gebruikersnaam, e-mailadres en geboortedatum naar ons toe.

Is mijn registratie geslaagd?

Als je alle stappen van de registratie hebt doorlopen, dan ontvang je direct een bevestigingsmail van je registratie op het e-mailadres dat je hebt ingevuld. Wil je op een later moment inloggen, maar weet je niet zeker meer wat je als gebruikersnaam hebt opgegeven, dan kun je deze ook terugvinden in de bevestigingsmail van je registratie.

Ik wil mijn deelname stoppen.

Wanneer je begonnen bent met De Persoonlijke Gezondheidscheck, maar om wat voor reden dan ook wilt stoppen met je deelname kun je dat per mail aangeven via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. Vermeld in deze mail het volgende:

Volledige naam
Geboortedatum
Reden om deelname te stoppen

De Servicedesk zorgt ervoor dat je deelname gesloten wordt. Wil je op een later moment toch wel weer deelnemen, dan kun je gewoon met dezelfde gegevens inloggen en een nieuwe deelname starten.

Ik wil mijn account verwijderen.

Mocht je je account willen laten verwijderen, dan kan dat door een mail te sturen naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl met hierin de volgende gegevens:

Volledige naam
Geboortedatum
E-mailadres

De Servicedesk controleert je persoonsgegevens voordat je account verwijderd wordt. De dan niet meer naar jou te herleiden gezondheidsgegevens blijven wel beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek via de onderzoekdatabase.

Ik ben verhuisd.

Als je verhuisd bent, kun je je nieuwe adresgegevens invullen in je eigen account. De checkbox wordt dan naar je nieuwe adres gestuurd.

Ik heb al een account. Hoe kan ik nogmaals deelnemen?

Je kunt gewoon inloggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Na het inloggen kun je ervoor kiezen om een nieuwe deelname te starten. Hier kun je dan, als je deze ontvangen hebt, de Gezondbon invullen.

Indien je hier problemen bij ondervindt, neem dan contact op via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Ik woon niet in Nederland. Kan ik meedoen?

De basisvragenlijst is vanuit ieder land beschikbaar. Echter, aanvullende modules waarvoor we een checkbox moeten versturen, kunnen alleen gekoppeld worden aan Nederlandse adressen. Zorg ervoor dat je tijdens de registratie een Nederlands postadres invult waar je de materialen ophaalt. Alleen dan kunnen wij je de checkbox toesturen. Ook moet je na het doen van de testen de materialen weer in een Nederlandse brievenbus terugsturen naar het laboratorium.

Mijn antwoord staat er niet tussen. Waar kan ik extra opmerkingen toevoegen?

Het is niet mogelijk om extra opmerkingen toe te voegen. De vragenlijst is een samenvoeging van meerdere wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten. Dat betekent dat deze vragen en de bijbehorende keuzes op de best mogelijke manier leiden tot jouw Gezondheidsrapport. Na het afronden van de check worden de antwoorden en meetgegevens bij elkaar gevoegd in één groot kennissysteem waaruit jouw Gezondheidsrapport voortkomt. Hierin kunnen we geen rekening houden met specifieke aandoeningen en situaties, omdat dat geen bepalende factoren zijn voor de ziekteprocessen die in het Gezondheidsrapport worden beoordeeld.

Kan ik de vragenlijst per post opgestuurd krijgen?

Het is niet mogelijk de vragenlijst per post te ontvangen en terug te sturen. Er is een grote combinatie aan vragen mogelijk die voor iedere deelnemer anders is. Jouw antwoord op een vraag leidt tot een bepaalde vervolgvraag die je met een ander antwoord niet krijgt.

Daarbij moeten alle gegevens in één groot (digitaal) kennissysteem worden gecombineerd. Daarom moeten de antwoorden in jouw eigen digitale account staan.

Moet ik de vragenlijst in één keer invullen?

Nee, dat hoeft niet. Je kunt op ieder moment met de vragenlijst stoppen en op een later moment weer voortzetten. Je antwoorden worden automatisch opgeslagen en bij hervatting ga je verder bij de vraag waar je gebleven was. In totaal kost de vragenlijst ongeveer een half uur van je tijd.

Hoe kan ik mijn antwoorden aanpassen?

Wanneer je de vragenlijst nog niet hebt afgerond en verstuurd, dan kun je gewoon teruggaan naar de vraag die je wilt aanpassen. Via het menu kun je navigeren naar het onderwerp dat je wilt aanpassen. Als je de vragenlijst wel hebt afgerond, kun je je antwoorden inzien, maar niet direct wijzigen. Wil je dat de vragenlijst opnieuw voor je wordt opengezet? Stuur dan een mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. De ServiceDesk zorgt ervoor dat je de vragenlijst opnieuw kunt doorlopen en je eerder gegeven antwoorden blijven staan.

Hoe kom ik aan een bloeddrukmeter?

Een aantal verzekeraars en werkgevers vergoeden een bloeddrukmeter. Deze module wordt automatisch kosteloos toegevoegd aan je deelname nadat je de Gezondbon hebt ingevuld. Als dat niet zo is, kun je een bloeddrukmeter bijbestellen tijdens je registratie.

Als je geen bloeddrukmeter hebt, of wilt bestellen, kun je ook een afspraak maken bij de huisarts of de praktijkassistente, langsgaan bij een serviceapotheek of thuiszorgwinkel of nagaan of iemand in jouw omgeving een bloeddrukmeter heeft die je kunt gebruiken.

Ik moet mijn bloeddruk invullen, maar ik heb hier niet voor gekozen.

Iedere deelnemer heeft tenminste het Basispakket van De Persoonlijke Gezondheidscheck die bestaat uit de vragenlijst en lichamelijke metingen. Hier valt dus ook de bloeddruk onder. Zonder deze waarde kunnen wij geen Gezondheidsrapport voor je opstellen. De bloeddruk is van belang bij het bepalen van jouw risicoprofiel. Deze hebben we dus nodig om je in combinatie met de antwoorden op de vragenlijst een goed beeld te kunnen geven van jouw risico op hart- en vaatziekten.

Uit welke onderdelen bestaan de lichamelijke metingen?

De lichamelijke metingen die we meenemen in De Persoonlijke Gezondheidscheck zijn:

 • Lengte
 • Gewicht
 • Buikomvang
 • Bloeddruk

Lengte en gewicht zijn van belang om je Body Mass Index te berekenen. In combinatie met je buikomvang kunnen we wat zeggen over de vetverdeling in jouw lichaam.

De bloeddruk is belangrijk om jouw risico op hart- en vaatziekten te kunnen bepalen. De waarden van de bloeddrukmeting combineren we in ieder geval met jouw antwoorden op de vragenlijst. Op die manier kunnen we een betere indicatie bieden voor jouw risicoprofiel. In combinatie met een cholesterolmeting kunnen we een nog nauwkeuriger beeld voor je schetsen.

Hoe meet ik mijn bloeddruk?

De instructies voor het meten van je bloeddruk met een digitale bloeddrukmeter kun je terugvinden in je account door via het Menu naar Lichamelijke testen en vervolgens naar Bloeddruk te navigeren.

Hoe meet ik mijn hartslag?

Iedere digitale bloeddrukmeter geeft naast de boven- en onderdruk ook altijd de hartslag (pulse) aan. Je kunt deze tijdens de meting hier dus gewoon van aflezen. Als je je bloeddruk niet zelf met een apparaat hebt gemeten en de waarden van je hartslag niet hebt opgeschreven, kun je ook altijd zelf de hartslag meten. Dit doe je door met je vingers de puls in je pols te voelen. Tel het aantal pulsen per minuut en je hebt je hartslag.

Hoe meet ik mijn buikomvang?

Je buikomvang meet je met een meetlint. Het meetlint zit altijd in de checkbox. Als je geen checkbox ontvangt, kun je een eigen meetlint gebruiken. De instructies voor het meten van je buikomvang kun je terugvinden in je account door via het menu naar Lichamelijke testen en vervolgens naar Buikomvang te navigeren.

Moet ik mijn ontvangen bloeddrukmeter terugsturen?

Nee, dat hoeft niet. Deze bloeddrukmeter heeft u zelf betaald, of is vergoed door uw werkgever of zorgverzekeraar, dus hij is van jou! Met deze bloeddrukmeter kun je je bloeddruk blijven monitoren. Als je later nogmaals deelneemt aan de Persoonlijke Gezondheidscheck, kun je deze gebruiken en ontvang geen nieuwe bloeddrukmeter. Mocht je niet nogmaals willen deelnemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck en de bloeddrukmeter niet willen blijven gebruiken, stellen wij voor om deze cadeau te doen aan iemand in je omgeving.

Mijn bloeddrukmeter geeft een Error aan.

Er zijn verschillende meldingen die de bloeddrukmeter kan geven. Raadpleeg zo nodig ook de handleiding van het apparaat.

Error 300

Er is te veel druk op het manchet om je arm. Het manchet is volledig opgeblazen vanwege beweging van het lichaam of arm tijdens de meting.
Oplossing: Herhaal de meting, zit stil en praat niet.

Het luchtslangetje is geblokkeerd of de luchttoevoer is geblokkeerd.
Oplossing: Kijk of er nergens een knik in de slang zit, hij moet naar beneden langs je arm gaan, en controleer of de toevoer van lucht vanuit het apparaat niet geblokkeerd is.

Error 1

De meting kon niet worden uitgevoerd vanwege praten of bewegen tijdens het meten.
Oplossing: Herhaal de meting, zit stil en praat niet.

Error 2

Oppompen gaat niet goed: te snel of te langzaam.
Oplossing: Controleer of het slangetje goed in het apparaat zit en herhaal de meting.

De fout is herkend door het apparaat, het manchet zit niet goed om je arm.
Oplossing: Lees de instructies nogmaals en herhaal de meting, zit stil en praat niet.

Error 3

Luchtdruk verlagen gaat te snel of te langzaam.
Oplossing: Zorg dat je stil zit tijdens de meting.

Error 0

Je hebt per ongeluk op de start/stop knop gedrukt terwijl je de batterij aan het vervangen was.
Oplossing: Zet het apparaat uit en aan met de start/stop knop indien nodig.

Waarom deze bloeddrukmeter?

De bloeddrukmeter die wij gebruiken, is een Visomat 20/40. Deze bloeddrukmeter is internationaal erkend en dubbel A gevalideerd volgens ‘the international protocol’ (ESH). Er is door &NIPED gekozen voor deze bloeddrukmeter om zo de nauwkeurigheid van de metingen te kunnen waarborgen.

Je kunt natuurlijk ook een andere bloeddrukmeter gebruiken die voldoet aan deze standaarden. Klik hier voor het overzicht met goedgekeurde bloeddrukmeters.

Waarom moet ik mijn bloeddruk en harstslag twee keer invullen?

Wij vragen je om je bloeddruk en hartslag twee keer te meten, zodat wij hier een gemiddelde van kunnen nemen. Op die manier zijn de metingen en de conclusies die we hieruit kunnen trekken een stuk betrouwbaarder. Het blijft natuurlijk een momentopname.

Daarnaast kun je zo ook zelf nagaan of er een groot verschil zit tussen de eerste en tweede meting en of een derde meting nodig is. Een groot verschil kan verklaard worden door praten tijdens één van de metingen, of doordat je actief bent geweest en bij de tweede meting een stuk meer uitgerust bent. Lees de instructies in je account goed na om te zien of een extra bloeddrukmeting nodig is voordat je de waarden invult.

Ik heb al een Gezondheidsrapport, maar ik wil toch een bloeddrukmeter bestellen.

Afhankelijk van je soort deelname, kun je een bloeddrukmeter bijbestellen. Ga hiervoor in je account via het Menu naar ‘Onderdelen uitbreiden’ en selecteer hier de bloeddrukmeter. Deze wordt zo snel mogelijk verstuurd naar het adres dat jij hebt opgegeven in je account. Je kunt gemakkelijk betalen via iDeal.

Hoe kan ik mijn meetwaarden wijzigen?

Als je de meetwaarden nog niet hebt afgerond en verstuurd, kun je via ‘Lichamelijke testen’ in het menu navigeren naar de meting die je wilt wijzigen. Als je alles hebt verstuurd maar er klopt iets niet, dan kun je mailen naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. De ServiceDesk zorgt ervoor dat de metingen weer voor je open komen te staan. Je kunt ze dan direct wijzigen en opnieuw versturen.

Op de brievenbus staat dat medische post afgegeven moet worden bij een PostNL punt. Kan ik mijn materiaal gewoon in de brievenbus doen?

Op veel brievenbussen zit tegenwoordig een bruine sticker waarop staat dat medische post moet worden afgegeven bij een PostNL punt. Echter, dit geldt alleen voor spoedeisende medische post. Voor onze medische post is dit niet het geval. Je kunt de groene envelop dus gewoon in de brievenbus doen.

Wanneer krijg ik een checkbox?

Je ontvangt een checkbox als je de module ‘Vingerprik en cholesterol’ aan je account hebt toegevoegd. De checkbox wordt pas voor je klaargemaakt als je de vragenlijst hebt afgerond en opgestuurd. Je ontvangt automatisch bericht als de checkbox naar je wordt verzonden.

Wat zit er in mijn checkbox?

Wat er precies in je checkbox zit is afhankelijk van de modules die je hebt toegevoegd. Iedere checkbox bevat het volgende:

 • Een buikomvanglint
 • Een instructieboekje voor het uitvoeren van de metingen en het verzenden van het materiaal
 • Materiaal om de vingerprik en eventueel urinetest mee uit te voeren (zie afbeelding)
  • Vingerprik: 2 prikkers, oranje pipetje, bloedbuisje
  • Urinetest (optioneel): urinebuisje met geel staafje
 • Materiaal om de testen naar het laboratorium te versturen
 • Indien toegevoegd: bloeddrukmeter

Let op: heb je de vitamine D module toegevoegd? Dan ontvang je twee buisjes en pipetjes om bloed af te nemen en te versturen. Deze moet je dan ook allebei tegelijkertijd opsturen.

Mijn checkbox is over de houdbaarheid heen.

Om zo snel mogelijk je Gezondheidsrapport te ontvangen, willen we graag dat je binnen 10 dagen na ontvangst je testen opstuurt. Lukt het niet om de test binnen 10 dagen na ontvangst af te nemen, dan zijn de materialen, mits normaal of gekoeld bewaard, tot 3 maanden na ontvangst houdbaar.

Mijn checkbox is niet compleet.

Bij het ontvangen van de checkbox is het natuurlijk belangrijk om volgens het instructieboekje te kijken of je checkbox compleet is. Echter kan het zijn dat er materiaal lijkt te missen, zoals een urinebuisje, terwijl deze test niet in je account is toegevoegd. Controleer dus in je account welke modules aan jouw deelname zijn gekoppeld.

Mis je iets voor het uitvoeren of versturen van de vingerprik? Neem dan contact op met info@persoonlijkegezondheidscheck.nl om zo snel mogelijk de missende materialen te ontvangen.

Ik heb mijn checkbox niet ontvangen.

Je ontvangt binnen 5 werkdagen na het afronden van de vragenlijst je checkbox. Als je een bloeddrukmeter besteld hebt, kun je je pakket volgen via de PostNL Track and Trace code die je ontvangt. Als je het pakket na 5 werkdagen nog niet hebt ontvangen, neem dan contact op met info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. De ServiceDesk zoekt uit waarom je nog geen checkbox hebt ontvangen en zorgt dat er zo snel mogelijk een in je brievenbus zit.

Waarop worden mijn bloedmonsters onderzocht?

Ieder bloedmonster wordt op de volgende waarden onderzocht:

 • Totaal cholesterol
 • LDL cholesterol
 • HDL cholesterol
 • Triglyceriden
 • HbA1c

Wanneer je de urinemodule hebt toegevoegd, wordt je bloed ook gecontroleerd op:

 • Kreatinine

Als je vitamine D aan je account hebt gekoppeld wordt je bloed ook gecontroleerd op:

 • Vitamine D

Waarop wordt mijn urinemonster onderzocht?

In het urinemonster analyseert het laboratorium de volgende waarden:

 • Albumine
 • Kreatinine

Ik heb recent mijn bloed/urine laten onderzoeken bij de huisarts. Moet ik de thuistest alsnog doen?

Mocht je bij de huisarts precies de waarden hebben laten onderzoeken die wij nodig hebben om voor jou een Gezondheidsrapport te maken, dan kun je de uitslagen opvragen en naar ons sturen. Je hoeft dan niet de testen thuis uit te voeren en op te sturen, maar alleen als alle waarden minder dan drie maanden geleden zijn gemeten. Stuur dan liefst voor of vlak nadat je de vragenlijst hebt afgerond een mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl zodat wij de verzending van je checkbox kunnen annuleren en je dit pakket niet van ons ontvangt.

Je kunt er ook voor kiezen om de checkbox wel te ontvangen en de testen zelf uit te voeren en opnieuw een uitslag te ontvangen. Je hoeft dan geen actie te ondernemen, behalve het uitvoeren van de testen.

Hoe voer ik de vingerprik en/of urinetest uit?

Voor de vingerprik kun je via het Menu navigeren naar Vingerprik onder Lichamelijke testen. Hier staat een instructievideo voor het uitvoeren en verzenden van de testen. Je kunt de video ook bekijken op https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/vingerprik/ .

Kijk voor de instructies van de urinetest in het instructieboekje.

Kan ik ook bloed laten prikken bij mij in de buurt?

Deze optie is niet meer mogelijk. Het afnemen van bloed bij de huisarts of specialist wordt niet vanuit De Persoonlijke Gezondheidscheck vergoed. Enkel de thuistesten vallen onder de Persoonlijke Gezondheidscheck. Wij kunnen eerder gemeten waarden wel verwerken (indien compleet), maar ontvangen deze niet automatisch van een andere zorgprofessional.

Mijn vingerprik/urinetest is mislukt. Wat nu?

Afhankelijk van de afspraken die jouw werkgever/verzekeraar met de Persoonlijke Gezondheidscheck heeft gemaakt, kun je wel of geen nieuwe checkbox aanvragen. Geef dit aan in je account onder Vingerprik bij Lichamelijke testen door op de knop ‘Vraag een nieuwe checkbox aan’ te klikken.

Als je twijfelt, je hebt al eerder een tweede checkbox ontvangen, of je wilt geen nieuwe checkbox ontvangen, mail dan naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. Wij kunnen dan een Gezondheidsrapport voor je maken op basis van de vragenlijst en lichamelijke testen.

Hoe kan ik een afspraak maken voor een checkpoint?

Je kunt alleen een afspraak maken bij een checkpoint als je werkgever dit aanbiedt.

Als er een checkpoint wordt aangeboden, kun je om een afspraak te maken, navigeren in het Menu rechtsboven naar ‘Lichamelijke Testen’. Dan klappen er balkjes uit en kun je gaan naar ‘Afspraak’. Hier kun je zelf je afspraak inplannen op de momenten die nog beschikbaar zijn.

Is mijn afspraak voor het checkpoint goed doorgekomen?

Je ontvangt per e-mail een bevestiging van je afspraak. Ook krijg je de dag van tevoren nog een herinnering. Heb je geen bevestiging ontvangen? Ga dan in je account via het Menu naar ‘Lichamelijke Testen’ en vervolgens naar ‘Afspraak’ om een afspraak te maken.

Kan ik mijn checkpoint afspraak wijzigen/annuleren?

Om je afspraak te wijzigen, ga je in je account via het Menu naar ‘Lichamelijke Testen’ en vervolgens naar ‘Afspraak’.  Hier kun je je eerder gemaakte afspraak annuleren of wijzigen naar een ander beschikbaar moment. Als dit niet lukt, kun je een mailtje sturen naar onze servicedesk via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Hoe verzend ik mijn materiaal per post?

Je kunt de materialen verpakken zoals aangegeven in het instructieboekje. Zorg dat je alles in de bijgeleverde verzendenvelop stopt. Hier staat het adres al op en hoef je géén postzegel op te plakken. Je kunt de envelop vervolgens in een brievenbus doen.

Bij temperaturen boven de 25°C of onder de 10°C kun je de envelop in een brievenbus in het postkantoor doen. Je hoeft de envelop niet aan te melden als pakketpost!

Ik heb een verhoogd risico (rood profiel). Bij wie kan ik nu terecht?

Naar aanleiding van de uitslag ontvang je een persoonlijk advies, waar je zelf mee aan de slag kunt of waarmee je wordt doorverwezen om professionele hulp of ondersteuning te zoeken. Bij een verhoogd risico, een rood profiel, raden wij aan direct contact op te nemen met je huisarts of andere zorgverlener. Je kunt de uitslag van De Persoonlijke Gezondheidscheck als PDF printen en meenemen naar een afspraak.

Waar kan ik de persoonlijke adviezen vinden?

Je kunt de specifieke adviezen in je account lezen door onderaan je Gezondheidsrapport op ‘Aan de slag’ te klikken, of door in het menu naar ‘Aan de slag’ te navigeren. Je kunt per onderdeel lezen wat ons advies aan jou is en kiezen waar je mee aan de slag wilt, en waarmee niet.

Wie maakt mijn gezondheidsrapport en advies?

De uitslagen en adviezen worden samengesteld in samenwerking met de partners van de Persoonlijke Gezondheidscheck (te weten: Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds, Longfonds, NHG, LHV, GGD GHOR en NVAB) en een wetenschappelijke raad in samenwerking met Nederlandse kennisinstituten.

Kan ik mijn uitslag delen met mijn bedrijfsarts of huisarts?

Onderaan het Gezondheidsrapport kan je toestemming geven aan je bedrijfsarts om je Gezondheidsrapport in te zien. Als er toestemming wordt gegeven, wordt de uitslag niet automatisch doorgestuurd naar de bedrijfsarts. De bedrijfsarts kan alleen de uitslagen inzien als er een bedrijfsarts is gekoppeld aan het project. Om te kijken of je eigen bedrijfsarts is gekoppeld, adviseren we je om naar jouw contactpersoon te gaan die betrokken is bij de Persoonlijke Gezondheidscheck. Je kunt uiteraard wel jouw rapport bespreken met de bedrijfsarts door je rapport digitaal mee te nemen op je eigen laptop of telefoon, of de samenvatting van het Gezondheidsrapport te downloaden en uit te printen.

Huisartsen kunnen de uitslagen van het Gezondheidsrapport niet inzien. Indien je het Gezondheidsrapport wilt bespreken met de huisarts, adviseren we je om de samenvatting van het Gezondheidsrapport te downloaden, uit te printen en mee te nemen naar je huisarts.

Waar vind ik mijn meetwaarden/laboratoriumwaarden?

In het Gezondheidsrapport kan je de ingevulde meetwaarden en de gemeten laboratoriumwaarden vinden. Zo kan je bijvoorbeeld de meetwaarden van je gemiddelde bloeddruk vinden onder het blokje ‘bloeddruk’. Onder het blokje ‘cholesterol’ vind je cholesterolwaarden die in het laboratorium zijn bepaald. Extra uitleg over wat de waarden inhouden, kun je nalezen door op de specifieke waarde te klikken.

Waarom heb ik een grijs blok in mijn Gezondheidsrapport?

Afhankelijk van je werkgever of verzekeraar worden bepaalde modules wel vergoed en bepaalde modules niet. Indien er een grijs blok in je Gezondheidsrapport staat, wordt deze module niet door jouw werkgever of verzekeraar vergoed en heb je hiervoor dus geen testen gedaan of vragen beantwoord. Om te kijken welke modules voor jou worden vergoed, verwijzen we je naar de veelgestelde vragen pagina van je eigen werkgever/verzekeraar.

Wat zijn de normaalwaarden?

Bloeddruk

Er is geen ideale bloeddruk, maar over het algemeen hanteren zorgprofessionals wel een bovengrens. Als de bovendruk hoger is dan 140 mmHg en/of de onderdruk hoger is dan 90 mmHg, is er sprake van hoge bloeddruk. De medische naam hiervoor is hypertensie. Lees hier meer over bloeddrukwaarden.

Buikomvang en BMI

Normaalwaarden van de buikomvang voor vrouwen zijn anders dan voor mannen. De normaalwaarden voor Body Mass Index (BMI) is wel voor iedereen gelijk. Zie onderstaande tabellen voor de waarden:

BMI en buikomvang mannen (> 18 jaar):

BMI en buikomvang vrouwen (> 18 jaar):

Bloedsuiker

Bij iemand die nog niet bekend is met diabetes is een HbA1c-waarde groter dan 43,1 mmol/mol te hoog. Een HbA1c tussen de 43,1 en de 53 mmol/mol past in dat geval bij prediabetes (voorstadium van diabetes). Een HbA1c groter dan 53 mmol/mol wil zeggen dat er al sprake is van diabetes.

Totaal cholesterol

Normale waarden voor het totaal cholesterol liggen tussen de 1,5 en 6,5 mmol/L. Een totaal cholesterol gelijk aan of hoger dan 6,5 mmol/L wordt beschouwd als verhoogd.

LDL-cholesterol

Een waarde gelijk aan of boven de 3,0 mmol/L wordt als verhoogd beschouwd, maar eigenlijk zegt deze afkapwaarde niet zoveel. Het gezondheidsrisico van een bepaalde waarde wordt namelijk in sterke mate mede bepaald door het samenspel met andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, zoals hoge bloeddruk, diabetes, leeftijd en overgewicht. Als u een verhoogd risico op aderverkalking heeft en/of als u bekend bent met hart- en vaatziekten, dan is de streefwaarde van het LDL-cholesterol 2.5 mmol/L.

Triglyceriden

Een normale triglyceridenwaarde ligt onder de 3,0 mmol/L. Een waarde gelijk aan of hoger dan 3,0 wordt als minder gezond beschouwd.

HDL-cholesterol

HDL-cholesterol wordt het goede cholesterol genoemd, omdat het in staat is het slechte cholesterol uit het bloed weg te vangen en af te voeren via de lever naar de darmen. Het HDL mag dus hoog zijn. Een HDL gelijk aan of onder de 1,0 mmol/L voor mannen en gelijk aan of onder de 1,2 mmol/L voor vrouwen wordt als te laag beschouwd.

Wat betekent een groen, oranje of rood blok in mijn Gezondheidsrapport?

De blokken in je Gezondheidsrapport kunnen groen, oranje of rood zijn. Bij een groen blok hoef je geen actie te ondernemen, maar bij oranje en zeker bij rood is het verstandig om met deze gezondheidsfactor aan de slag te gaan. Om extra uitleg te krijgen over het specifieke blok, en het advies dat daar bij hoort, kun je op het betreffende blok klikken. Hier lees je waarom die factor oranje gekleurd is en wat voor actie je kunt ondernemen.

Wanneer krijg ik de uitslag?

Als je alleen de Basischeck hebt gedaan, ontvang je binnen 24 uur na het afronden van de vragenlijst en metingen je Gezondheidsrapport.

Bij extra modules kun je het Gezondheidsrapport verwachten binnen 2 weken nadat de vingerprik en eventuele urinetest is uitgevoerd en toegestuurd naar het laboratorium (mits de vragenlijst is afgerond en de meetwaarden zijn toegevoegd). Je ontvangt een e-mailbericht op het geregistreerde e-mailadres als je Gezondheidsrapport gereed staat.

Waarom heb ik nog geen Gezondheidsrapport?

Je hebt waarschijnlijk een onderdeel nog niet afgerond. Ga naar je account om te kijken of je de vragenlijst nog moet versturen of nog lichamelijke testen zoals de bloeddruk of buikomvang in moet vullen. Het kan ook zijn dat de verwerking van je laboratoriumgegevens langer duurt dan verwacht. Neem bij meer dan 2 weken wachttijd contact op met info@persoonlijkegezondheidscheck.nl zodat wij uit kunnen zoeken wat de status bij het laboratorium is.

Hoe betrouwbaar is mijn risicoprofiel?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over ziekteprocessen en factoren die de gezondheid beïnvloeden. &niped heeft een eigen wetenschappelijk bureau dat de internationale ontwikkelingen op de voet volgt. &niped doet zelf ook onderzoek, veelal samen met academische onderzoeksgroepen. Verder heeft &niped een landelijke wetenschappelijke adviesraad. Hierin zitten vooraanstaande vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden en academische centra.

Kijk voor meer informatie op de website van &niped.

Wat kan ik doen met mijn Gezondheidsrapport en adviezen?

In het Gezondheidsrapport kun je precies nalezen wat jouw risico is op verschillende ziekteprocessen. Per gezondheidsfactor krijg je verschillende gepersonaliseerde adviezen, gebaseerd op jouw voorkeuren.

Je kunt de specifieke adviezen lezen door onderaan je Gezondheidsrapport op ‘Aan de slag’ te klikken. Je kunt per onderdeel lezen wat ons advies aan jou is en kiezen waar je mee aan de slag wilt, en waarmee niet.

Worden de vervolgstappen die ik neem vergoed?

De stappen die je verder neemt naar aanleiding van het Gezondheidsrapport worden niet door De Persoonlijke Gezondheidscheck vergoed. Wel kan het zijn dat een partij waar wij naar doorverwijzen vergoed wordt door jouw verzekeraar, gemeente of werkgever. In dat geval kun je daarvoor contact met hen opnemen om de voorwaarden te raadplegen. Kijk op de FAQ van jouw werkgever/verzekeraar.

Het downloaden van mijn Gezondheidsrapport lukt niet.

Wanneer je je Gezondheidsraport aan het bekijken bent, kun je onderaan de pagina op ‘Downloaden’ klikken – naast de knop ‘Aan de slag’. In je downloads verschijnt nu een samenvatting van je Gezondheidsrapport als PDF.

Als deze knop niet werkt, kun je het proberen in een andere webbrowser. Google Chrome en Internet Explorer werken vaak het beste. Ook kun je je cache geschiedenis verwijderen en het dan nogmaals proberen.

Zie je de knop voor het downloaden van het Gezondheidsrapport niet staan? Mail dan naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Waar kan ik mijn Gezondheidsrapport van een eerdere deelname vinden?

Je kunt deze vinden in je eigen account. Je navigeert hiervoor via het menu naar ‘Rapport’ en klikt op de datum waarvan je het rapport wilt bekijken. Ook tijdens een nieuwe deelname kun je in een oud Gezondheidsrapport kijken. Als je oude deelname in een ander account stond, log dan in in dat account met de gebruikersnaam en het wachtwoord van die deelname.

staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met onze servicedesk.