Let op bij het versturen van de checkbox materialen! Temperaturen boven 25 °C of onder 10 °C zijn ongeschikt om de voltooide tests in een buitenbrievenbus te doen. Doe je materialen in de brievenbus binnen bij een PostNL postkantoor. Afgeven aan een medewerker is niet nodig.

Login

heb je een vraag?

Hieronder staan de meest gestelde vragen. Links kies je voor het onderwerp waar je vraag over gaat. Vervolgens klik je op de vraag om het antwoord te zien.

  • bloeddrukmeter
  • de Persoonlijke Gezondheidscheck
  • inzage persoonsgegevens
  • laboratorium onderzoek
  • mijn account
  • uitslag

Bloeddrukmeter niet ontvangen?

Binnen 3 dagen na aankoop van de bloeddrukmeter wordt deze naar uw huisadres verzonden. Mocht u na 5 werkdagen nog geen post hebben ontvangen, neem dan contact op met onze ServiceDesk via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Bloeddrukmeter terug sturen?

U hoeft uw bloeddrukmeter niet terug te sturen, wanneer u deze met de Gezondbon ontvangen heeft. De bloeddrukmeter is namelijk betaald door uw werkgever of zorgverzekeraar.
U kunt hiermee uw bloeddruk blijven monitoren. Mocht u deze niet willen blijven gebruiken dan stellen wij voor om deze cadeau te doen aan iemand in uw omgeving. Let op: als u later nogmaals deel wilt nemen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck gaat de werkgever of verzekeraar er meestal vanuit dat u al in het bezit bent van een bloeddrukmeter.

Bloeddrukmeter geeft ‘Err3’ aan?

Error 3 wordt vaak veroorzaakt doordat het slangetje niet goed in het apparaat zit, hierdoor komt er valse lucht bij. Vaak wordt de Error verholpen door het slangetje zeer krachtig in het apparaat te duwen en een beetje te draaien totdat u een zachte ‘klik’ hoort.

Heeft u een ander probleem met uw bloeddrukmeter, of wilt u een nieuw manchet stuur een mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Waarom deze bloeddrukmeter?

De door u ontvangen bloeddrukmeter is een Visomat 20/40. Deze bloeddrukmeter is internationaal erkend en dubbel A gevalideerd volgens ‘the international protocol’ (ESH). Er is door het NIPED gekozen voor deze bloeddrukmeter om zo de nauwkeurigheid van de metingen te kunnen waarborgen.

U kunt ook een andere bloeddrukmeter gebruiken die voldoet aan deze standaarden. Klik hier voor het overzicht met goedgekeurde bloeddrukmeters.

Wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelig, preventief onderzoek, bestaande uit een online vragenlijst en aanvullende testen die thuis uitgevoerd worden. Na het uitvoeren van de check krijgen deelnemers in een Persoonlijk Gezondheidsrapport informatie en advies over hun gezondheid en handvatten om met de gezondheid aan de slag te gaan. Voor meer informatie kijk op https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/wat-is-de-gezondheidscheck/.

Hoe werkt de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Via een beveiligd, persoonlijk gezondheidsaccount kunnen alle Nederlanders vanaf 18 jaar op basis van actuele wetenschappelijke kennis hun persoonlijke gezondheidsrapport vaststellen, verbeteren en bewaken. Iedereen kan via de website een persoonlijk gezondheidsaccount aanmaken en krijgt met de unieke code toegang tot de Persoonlijke Gezondheidscheck met online vragenlijsten en aanvullende testen.

Verandering van werkgever?

Wanneer u uw deelname aan De Persoonlijke Gezondheidscheck gestart bent terwijl u nog in dienst was bij uw oude werkgever (die De Persoonlijke Gezondheidscheck aan u heeft aangeboden), kunt u uw deelname voortzetten ongeacht uw werk status. Echter raden wij u aan uw privé e-mail adres te gebruiken voor verdere communicatie met De Persoonlijke Gezondheidscheck.

E-mail adres wijzigen? Deze kunt u binnen uw persoonlijke account wijzigen.

Al onder controle behandelend arts?

De Persoonlijke Gezondheidscheck houdt er rekening mee wanneer u reeds onder controle bent bij een behandelend arts. Het feit dat u onder behandeling bent, betekent niet direct dat de rest van uw lichaam ook in de gaten wordt gehouden door uw behandelend arts. Daardoor kan deelname aan De Persoonlijke Gezondheidscheck u een compleet beeld geven van uw gezondheid.

Deelname tijdens/na zwangerschap?

Als u zwanger bent of als u net zwanger bent geweest is het niet zinvol om deel te nemen aan De Persoonlijke Gezondheidscheck. Als gevolg van de zwangerschap zijn er namelijk factoren tijdelijk veranderd (o.a. buikomvang, gewicht, bloeddruk, voeding en beweging). Hierdoor is uw uitslag niet betrouwbaar. U kunt vanaf 6 maanden na uw zwangerschap weer deelnemen.

Prostaatonderzoek (PSA)?

Een PSA bepaling wordt niet standaard uitgevoerd, omdat er nog geen wetenschappelijk overtuigend bewijs is dat deze test nuttig is voor mannen zonder prostaatklachten. Een reden is dat de PSA-test niet nauwkeurig is: soms wordt prostaatkanker niet opgemerkt en soms ondergaan mannen na de test voor niets allerlei vervolgonderzoeken. Bovendien wordt getwijfeld aan het nut van behandelen. Prostaatkanker groeit namelijk zo langzaam dat de meeste mannen er nooit last van zullen krijgen.
Als alternatief biedt NIPED de Prostaatwijzer, waarmee u snel uw risico op prostaatkanker kunt bepalen. Mannen met een hoge score kunnen vervolgens in overleg met hun arts alsnog het PSA laten bepalen, maar alleen als er ook sprake is van klachten. De prostaatwijzer kunt u kosteloos raadplegen, ook wanneer u zich niet aanmeldt voor De Persoonlijke Gezondheidscheck.

Ga naar de Prostaatwijzer >>

Gezondheidsrisico’s?

De Persoonlijke Gezondheidscheck stelt een risicoprofiel en bijpassend gezondheidsplan op. Dit is gericht op het voorkomen of tijdig herkennen van de volgende ziekte processen:

Hart- en vaatziekten
Bloedsuiker
Nier werking
Stressklachten
Burn-out, overspannenheid, depressie en angststoornissen

Hoe lang duurt De Persoonlijke Gezondheidscheck?

U kunt direct beginnen met de basis, zodra u zich heeft geregistreerd als nieuwe deelnemer en een gebruikersnaam en wachtwoord heeft gekozen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 25 minuten. Uw antwoorden kunt u tussentijds opslaan. Neem hier rustig de tijd voor.
Vervolgens kunt u aanvullende metingen doen, om uw gezondheidsrapport compleet te maken. Dit zijn metingen van uw bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker en nierwerking. De gemeten waarden worden aan uw persoonlijke account toegevoegd.
Wanneer de onderdelen voldaan zijn, ontvangt u online uw gezondheidsrapport. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Vergoeding werkgever?

Wanneer De Persoonlijke Gezondheidscheck via uw werkgever wordt aangeboden, is De Persoonlijke Gezondheidscheck (gedeeltelijk) vergoed. In de Gezondbon die u van uw werkgever ontvangt wordt aangegeven of deelname voor u al dan niet gratis is.

Vergoedt mijn verzekeraar al?

Om inzicht te krijgen of uw verzekeraar De Persoonlijke Gezondheidscheck vergoedt check mijn verzekeraar.

Hoelang blijven mijn gegevens bewaard?

Volgens de geldende richtlijnen en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) worden uw gegevens minimaal 15 jaar bewaard.

Uitzondering: wanneer er voor u reden is om de gegevens langer te bewaren óf u aangeeft de gegevens eerder te willen laten vernietigen.

Inzage door mijn werkgever?

Uw werkgever heeft géén inzage in uw gezondheidsgegevens of persoonlijke account.

Uw werkgever kan een bedrijfsrapportage ontvangen met gezondheidsgegevens op groepsniveau (bij minimaal 30 deelnemers met een uitslag). Deze gegevens zijn anoniem en nooit te herleiden tot het individu. Wanneer een organisatie minder dan 30 medewerkers heeft wordt er géén bedrijfsrapportage geleverd.

Wie heeft inzage in mijn medisch dossier?

Het NIPED hecht eraan om de privacy van haar gebruikers zo goed mogelijk te beschermen. Zij heeft dan ook technische en organisatorische maatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonlijke en medische gegevens van haar deelnemers, in strijd met de wet, ter kennis komen van derden.

Het NIPED handelt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp).

De gezondheidsgegevens en persoonlijke gegevens zijn te allen tijde op fysiek gescheiden en beveiligde plekken opgeslagen. Alleen wanneer u zelf op uw persoonlijke account inlogt worden deze gegevens via een beveiligde verbinding samengevoegd. Op deze manier bent u de enige die toegang heeft tot uw gezondheidsgegevens.

Beveiliging van de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Kijk voor meer informatie op de pagina Privacy en beveiliging.

Materialen niet ontvangen?

Binnen 3 dagen na aanmelding voor aanvullende metingen wordt uw bloeddrukmeter en/of checkbox naar uw huisadres verzonden. Mocht u na 5 werkdagen nog geen post hebben ontvangen, neem dan contact op met onze ServiceDesk via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Waarop wordt bloed onderzocht?

Het bloed wordt onderzocht op:

Glucose (en HbA1c op indicatie)
Cholesterol
Triglycideriden
HDL-cholesterol
LDL-cholesterol

Waarop wordt urine onderzocht?

De urine wordt onderzocht op:

Creatinine
Albumine

Waar moet ik heen voor bloedonderzoek?

Heeft u gekozen voor de Module Basis medisch? Dan kunt u voor de bloedafname terecht bij één van de 1750 aangesloten locaties. U kiest bij uw registratie voor een locatie bij u in de buurt en u ontvangt automatisch thuis meer informatie over uw bezoek.

Ik doe mee via mijn werkgever:

Veel werkgevers bieden u een Checkpunt op locatie aan. Dit betekent dat u op kantoor uw bloed laat afnemen en uw urinebuisje kunt inleveren. Meer informatie hierover is te vinden in de uitnodiging van uw werkgever.

Bloed prikken op een andere locatie?

Het is helaas nog niet mogelijk de bloedafname door uw huisarts of een niet aangesloten lab te laten verrichten.
De reden hiervoor is dat de facturering en terugkoppeling van de uitslag niet in het systeem van De Persoonlijke Gezondheidscheck valt. Dit betekent onder andere dat de kosten bij uw verzekeraar worden geclaimd en ten kosten gaan van uw eigen risico. Verder zijn de juiste afkapwaarden van De Persoonlijke Gezondheidscheck afgesteld op de door ons gecertificeerde laboratoria.

Is er geen prikpost bij u in de buurt (niet binnen een straal van 15 km)?
Stuur een e-mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl met het verzoek voor een prikpostlocatie bij u in de buurt. Vermeld in deze mail: uw naam en de locatie waar u in de buurt een prikpost zoekt.

Wordt onderzoek naar dikkedarmkanker aangeboden?

Vanaf januari 2015 wordt het onderzoek naar dikkedarmkanker niet meer aangeboden door de Persoonlijke Gezondheidscheck. U kunt wel deelnemen aan het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker.
Lees hier meer over het bevolkingsonderzoek

Ik ben mijn Gezondbon kwijt?

Stuur een e-mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl en vermeld dat u uw Gezondbon kwijt bent.

Mocht u al zijn geregistreerd; ga dan op de homepagina van De Persoonlijke Gezondheidscheck naar ‘Mijn account’, met uw gebruikersnaam en wachtwoord.

Wat is een Gezondbon?

Een Gezondbon is een code van 16 karakters die u toegang geeft tot de Persoonlijke Gezondheidscheck met aanvullende metingen. Deze wordt verstrekt door verschillende werkgevers, zorgverzekeraars en andere organisaties. U kunt deze vinden op de uitnodigingsbrief die u van een van deze organisaties heeft ontvangen.

Zonder Gezondbon kunt u ook toegang krijgen tot de Persoonlijke Gezondheidscheck. U kunt dan tegen betaling (E 9,95) de basis vragenlijst invullen. U kunt ook aanvullende modules, zoals bijvoorbeeld de checkbox vingerprik, tegen een aantrekkelijk tarief aanschaffen.

Afhankelijk van uw verzekeraar worden aanvullende modules (gedeeltelijk) vergoed. Check uw verzekering hiervoor bij uw registratie. Als u niet in aanmerking komt voor een (gedeeltelijke) vergoeding zijn de kosten voor aanvullende modules voor eigen rekening.

Mijn account verwijderen?

Als u uw account wilt verwijderen kunt u een verzoek sturen aan de Servicedesk via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl met de volgende gegevens:

Volledige naam
Geboortedatum
E-mail
De Servicedesk controleert uw persoonsgegevens voordat uw account verwijderd wordt. De dan niet meer naar u te herleiden gezondheidsgegevens blijven wel beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek via de onderzoekdatabase.

Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

Ga op de homepagina van De Persoonlijke Gezondheidscheck naar ‘Mijn account‘ en klik op ‘Wachtwoord vergeten?‘ of ‘Gebruikersnaam vergeten?’. Vul hier uw gegevens in en u krijgt dan per e-mail uw wachtwoord of gebruikersnaam toegestuurd.

Hoe start ik de Persoonlijke Gezondheidscheck?

U kunt direct beginnen met de online basis van De Persoonlijke Gezondheidscheck, door u te registreren als nieuwe deelnemer. U kunt uw account uitbreiden met aanvullende modules, zoals ‘basis medisch’, ‘nieren’, ‘mentaal welzijn’, ‘werk’. Dit kan direct als u zich registreert, of nadat uit uw uitslag blijkt dat het verstandig is om verdere metingen uit te voeren.

U kunt De Persoonlijke Gezondheidscheck steeds opnieuw doen. Zo kunt u bekijken en vergelijken wat voor effect uw inspanningen hebben gehad.

Via uw werkgever

Heeft u per post of e-mail een Gezondbon ontvangen?
Met deze Gezondbon kunt u zich registreren op De Persoonlijke Gezondheidscheck. Ga naar ‘Registreren’ en vul uw Gezondbon in. U kunt vervolgens starten met De Persoonlijke Gezondheidscheck.

Toegang tot mijn account lukt niet?

Toegang tot mijn account lukt niet?
Krijgt u een foutmelding dat uw wachtwoord of gebruikersnaam niet klopt, klik dan op ‘Wachtwoord vergeten?’ of ‘Gebruikersnaam vergeten?’. Vul hier uw gegevens in en u krijgt dan per e-mail uw wachtwoord of gebruikersnaam toegestuurd.

Is mijn registratie geslaagd?

U ontvangt per e-mail een automatisch bericht wanneer uw registratie geslaagd is.
In sommige gevallen wordt de e-mail van De Persoonlijke Gezondheidscheck gezien als ongewenste e-mail en wordt de e-mail door de spamfilter tegengehouden en in de map ‘ongewenste e-mail’ geplaatst.

Mocht u het bericht van uw aanmelding alsnog niet kunnen vinden, stuur dan een e-mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl. Vermeld hierbij uw geboortedatum.

Mijn Gezondbon werkt niet meer?

De Gezondbon kunt u maar één maal gebruiken. U hoeft zich niet meer te registreren, maar u kunt direct naar uw eigen account gaan.

Om in te loggen ga dan op de homepagina van De Persoonlijke Gezondheidscheck naar ‘Mijn account’. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in, welke u zelf heeft gekozen.

Hoelang duurt het voordat ik de uitslag krijg?

Wanneer u alleen de online basis versie kiest, ontvangt u binnen 24 uur na afronding de uitslag. Mocht het langer duren voordat uw uitslag gereed is, dan ontvangt u hier per e-mail bericht over.

Voor de aanvullende metingen, duurt de verwerking van het laboratorium onderzoek ongeveer 14 werkdagen (na inlevering van de laboratorium monsters). Mocht u na 14 werkdagen nog geen uitslag kunnen inzien, dan kunt u contact opnemen met onze servicedesk via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.

Hoe betrouwbaar is mijn risicoprofiel?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten over ziekteprocessen en factoren die de gezondheid beïnvloeden. NIPED heeft een eigen wetenschappelijk bureau dat de internationale ontwikkelingen op de voet volgt. NIPED instituut doet zelf ook onderzoek, veelal samen met academische onderzoeksgroepen. Verder heeft NIPED een landelijke wetenschappelijke adviesraad. Hierin zitten vooraanstaande vertegenwoordigers uit verschillende vakgebieden en academische centra.

Kijk voor meer informatie op de website van NIPED.

Kan de Persoonlijke Gezondheidscheck een ernstige ziekte aantonen?

De Persoonlijke Gezondheidscheck stelt een persoonlijk risico profiel op. De Persoonlijke Gezondheidscheck kan dus niet de diagnose voor een aandoening stellen. Wel kan de uitslag aangeven dat het verstandig is om een preventief vervolg onderzoek te laten doen. Dit preventieve onderzoek wordt in zo’n geval geadviseerd om ziekte uit te sluiten of in een vroegtijdig stadium te ontdekken.

Zo’n advies kan natuurlijk tot enige ongerustheid bij u en uw naaste omgeving leiden. Daarom is het goed om te weten dat De Persoonlijke Gezondheidscheck alleen naar ziekteprocessen kijkt die, als ze vroegtijdig ontdekt worden, ook daadwerkelijk behandeld kunnen worden.

Geeft De Persoonlijke Gezondheidscheck de kans op een ziekte aan?

De uitslag van De Persoonlijke Gezondheidscheck geeft een persoonlijk risicoprofiel, wat aangeeft voor welke aandoeningen u een verhoogd (oranje) of ernstig verhoogd (rood) risico loopt. Daarnaast biedt De Persoonlijke Gezondheidscheck u een gericht advies wat er gedaan kan worden om uw gezondheid weer gezond (groen) te krijgen.

Vervolg stappen vergoed?

De vervolg stappen die in het advies genoemd worden, worden niet door De Persoonlijke Gezondheidscheck vergoed. Veel van de partijen waar wij naar doorverwijzen kunnen vergoed worden door uw zorgverzekeraar of werkgever. Raadpleeg de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar om te zien of dit bij u het geval is.

Welke relatie heeft NIPED met de vervolg stappen?

Het NIPED verdient geen geld aan het doorverwijzen naar partijen die in het gezondheidsadvies zitten. Daarmee waarborgt NIPED haar onafhankelijkheid en de integriteit van het advies.

Risico verhoogd (rood), bij wie kan ik nu terecht?

Naar aanleiding van de uitslag ontvang u een persoonlijk advies, waar u zelf mee aan de slag kunt of waarmee u wordt doorverwezen voor professionele hulp of ondersteuning. U kunt de uitslag van De Persoonlijke Gezondheidscheck (PDF) uitprinten en meenemen naar uw eigen huisarts of andere geadviseerde zorgverlener.

staat je vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met onze servicedesk via chat of stuur een mail naar info@persoonlijkegezondheidscheck.nl.