Login

over ons

Neem eens een kijkje in de wereld van de Persoonlijke Gezondheidscheck en laat je verrassen en inspireren door de medewerkers achter de check!

Van nazorg naar voorzorg
We gaan pas naar de dokter bij klachten. Symptomen treden echter pas zeer laat in het natuurlijk beloop van ziekteprocessen op en zijn daardoor veelal een (te) laat vertrekpunt voor effectieve behandeling. Vaak is er dan al sprake van niet herstelbare orgaanschade, zoals na een hart- of herseninfarct, of uitzaaiingen, zoals bij kanker. Ook de diagnose diabetes of een depressie betekent eerder het einde van een langjarig proces, dan het begin van een ziekte.

Er is steeds meer bekend over erfelijke en niet-erfelijke (risico)factoren. Hierdoor ontstaan steeds meer mogelijkheden voor persoonlijke preventie en om ziekteprocessen in een vroeg stadium op te sporen. Vroegdiagnostiek is echter alleen zinvol als hierdoor ook effectievere behandeling mogelijk wordt zonder de samenleving te medicaliseren. Het is de uitdaging de beschikbare kennis op een laagdrempelige, verantwoorde – en (kosten)effectieve wijze ter beschikking te stellen voor iedereen.

Samen werken aan Heel Nederland Gezonder
"Als arts zie je patiënten vaak als er iets ernstigs aan de hand is. Het leed dat hen en hun familie overkomt had in veel gevallen voorkomen kunnen worden door tijdig inzicht in de gezondheid en soms een aanpassing in de leefstijl", aldus oprichter Dr. Coenraad van Kalken. Dr. Coenraad van Kalken en Dr. Roderik Kraaijenhagen besloten hun krachten in 2005 te bundelen en zich in te zetten voor preventie. En niet zonder succes want inmiddels zijn er meer dan 300.000 mensen preventief getest en hebben advies gekregen waarmee zij inzicht hebben gekregen in de eigen gezondheid.

organisatie

De Persoonlijke Gezondheidscheck wordt uitgevoerd door het NIPED Instituut, opgericht door arts en kankeronderzoeker Dr. Coenraad van Kalken en cardioloog Dr. Roderik Kraaijenhagen.

NIPED staat inhoudelijk onder toezicht van een Kwaliteitsraad met daarin de samenwerkende artsenorganisaties en gezondheidsfondsen en van een Wetenschappelijke Raad voor de inhoudelijke actualiteit van de algoritmes en en richtlijnen van de onderzoeken.  Lees meer over NIPED

eHealth platform voor persoonlijke preventie
NIPED heeft, in samenwerking met een wetenschappelijke raad bestaande uit (inter)nationale experts, een geïntegreerde aanpak voor persoonlijke preventie opgezet waarbij een persoonlijk risicoprofiel wordt opgesteld. Met deze aanpak wordt niet naar specifieke aandoeningen maar naar alle relevante aspecten van de gezondheid gekeken. Een persoonlijk gezondheidsaccount geeft deelnemers toegang tot het geavanceerde expertsysteem.

Persoonlijke preventie
Met dit concept biedt NIPED op een laagdremplige en massaindividuele wijze een verantwoorde, demedicaliserende aanpak. Het individu wordt gestimuleerd zelf meer verantwoordelijkheid voor een gezondere levensstijl te nemen.

in samenwerking met