Login

vul
hier uw
code in.

volledig anoniem
proces-check
iphonemetrapport-1

wat kunt u verwachten?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een online vragenlijst en een cholesteroltest voor thuis. Samen geeft dit u inzicht in hoe gezond u leeft. Uiteraard is de check anoniem en krijgt niemand, behalve u, inzicht in uw persoonlijke rapport.

Hoe kom ik aan een gratis code?

Dit is een actie van de Hartstichting. Ook een gratis code ontvangen? Lees hier hoe u deze kunt krijgen.

gezondheidscheckdoos
 • deelname mogelijk vanaf 18 jaar
 • alleen voor mensen woonachtig in Nederland
 • de unieke code is geldig tot en met 31 juli 2017
 • maximaal 1 keer deelnemen per persoon
 • gratis cholesteroltest thuisgestuurd
 • lees hier de complete actievoorwaarden

waarop wordt er gecheckt?

De Persoonlijke Gezondheidscheck geeft inzicht in de risicofactoren voor uw gezondheid. Na de online test en het onderzoek ontvangt u een persoonlijk gezondheidsrapport met de resultaten verdeeld over o.a. de volgende 4 aandachtspunten.

hart&vaten

meer
informatie

cholesterol

meer
informatie

mindset

meer
informatie

leefstijl

meer
informatie

in samenwerking met

 • 1. de Persoonlijke Gezondheidscheck
 • 2. cholesteroltest
 • 3. gezondheidsrapport
 • 5. privacy & beveiliging
 • 6. aanvullende modules

Wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelig, preventief onderzoek, bestaande uit een online vragenlijst en aanvullende testen die thuis uitgevoerd worden. Na het uitvoeren van de check krijgen deelnemers in een Persoonlijk Gezondheidsrapport informatie en advies over hun gezondheid en handvatten om met de gezondheid aan de slag te gaan.

Hoe werkt de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Via een beveiligd, persoonlijk gezondheidsaccount kunnen alle Nederlanders vanaf 18 jaar op basis van actuele wetenschappelijke kennis hun persoonlijke gezondheidsrapport vaststellen, verbeteren en bewaken. Iedereen kan via de website een persoonlijk gezondheidsaccount aanmaken en krijgt met de unieke code toegang tot de Persoonlijke Gezondheidscheck met online vragenlijsten en aanvullende testen.

Voor wie is de Persoonlijke Gezondheidscheck bestemd?

Voor iedereen van 18 jaar en ouder die inzicht wil in zijn gezondheid en wat ze kunnen doen om zo nodig gezonder te gaan leven. Zie volgende vraag voor de uitzonderingen.

Ik ben al onder behandeling van de huisarts. Is het dan nodig om mee te doen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck houdt er rekening mee dat u al onder behandeling bent. De Persoonlijke Gezondheidscheck kijkt naar veel verschillende gezondheidsrisico’s en is daarom mogelijk ook voor u interessant om andere aandoeningen te voorkomen of verminderen. In de Persoonlijke Gezondheidscheck vragen wij dan ook uit aan u of u al onder behandeling bent voor bepaalde aandoeningen, zodat wij hier rekening mee kunnen houden in het advies.

Deelname tijdens/na zwangerschap?

Vrouwen die zwanger zijn of in de afgelopen zes maanden zwanger zijn geweest, kunnen helaas niet deelnemen. De waarden geven in dit geval een vertekend beeld. Helaas is er voor hen (nog) geen alternatief beschikbaar.

Uit hoeveel vragen bestaat de test?

Gemiddeld 150 vragen per deelnemer. Totaal meer dan 800 vragen in het systeem (met alle verschillende modules), afhankelijk van het antwoord wordt bepaald welke vragen voor de deelnemer van toepassing zijn.

Hoeveel tijd heb ik nodig om de test in te vullen?

Het invullen van de Persoonlijke Gezondheidscheck duurt ongeveer 25 minuten. De vragenlijst kan tussentijds worden gestopt en opgeslagen om later verder te gaan.

Wat wordt er gemeten met de online vragenlijst van de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Deze Persoonlijke Gezondheidscheck basisversie bevat online vragenmodules voor bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning, karakter, motivatie, metaprofiel en voor risicoprofilering voor hart- en vaatziekten, longproblemen, nierschade en diabetes. Gebruikers ontvangen na beantwoording in hun persoonlijke account een basis gezondheidsrapport en op basis hiervan ‘op het lijf geschreven’ adviezen. Het advies verwijst naar het actuele zorg- en welzijnsaanbod (“de sociale kaart”), die onderdeel is van de Persoonlijke Gezondheidscheck. Bij jongeren komt automatisch de nadruk meer op leefstijl interventie en psychische problematiek te liggen, naarmate de leeftijd toeneemt komen de medische modules daar in toenemende mate bij.

Heb ik nog speciale ‘tools’ nodig om de test met succes in te vullen?

Er wordt gevraagd naar gewicht, lengte en buikomvang. Een weegschaal en meetlint zijn dus de enige benodigdheden.

Welke ziekten kan ik ‘spotten’ / voorkomen door deze test te doen/ Naar welke ziekteprocessen wordt gekeken in de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Ziekteprocessen die in kaart worden gebracht zijn: hart- en vaatziekten, diabetes, nierwerking, COPD en psychisch welzijn. De deelnemer krijgt in het gezondheidsrapport inzicht in de factoren waar hij zelf wat aan kan doen, op de manier die past bij het rapport, de motivatie en karakter. Om zo de kans op het krijgen van een ziekte te verlagen of te voorkomen. Bij een hoog risico wordt de deelnemer volgens de richtlijnen voor medische ondersteuning naar de huisarts verwezen. De Persoonlijke Gezondheidscheck stelt geen diagnose.

Op welke mogelijke aandoeningen “checkt” de test?

Met de Persoonlijke Gezondheidscheck krijgt de deelnemer inzicht in de ziekteprocessen:
• Hart- en vaatziekten
• Diabetes
• Nierwerking
• Longziekte COPD.
Met de aanvullende modules kan de deelnemer ook inzicht krijgen in het psychisch welzijn.

Wie is/zijn de initiatiefnemer(s) van Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is door het NIPED ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), GGD GHOR Nederland, Nederlandse Vereniging Voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), de Hartstichting, Nierstichting, Longfonds en Diabetesfonds.

Waaruit bestaat de Persoonlijke Gezondheidscheck aangeboden binnen deze actie?

De Persoonlijke Gezondheidscheck, zoals die wordt aangeboden binnen deze actie, bestaat uit een online vragenlijst aangevuld met een cholesteroltest die thuis kan worden uitgevoerd. Na het uitvoeren van de check en het terugsturen van de cholesteroltest, krijgen deelnemers hun Persoonlijke Gezondheidsrapport met hierin de uitslag, het advies en handvatten om met de gezondheid aan de slag te gaan.

Hoe kom ik aan een cholesteroltest?

Na het activeren van de actiecode, kan een deelnemer aangeven of hij/zij de cholesteroltest wilt ontvangen op het thuisadres. De deelnemer maakt eerst de vragenlijst compleet en krijgt dan de cholesteroltest pas thuisgestuurd. Is de vragenlijst al afgerond en wil de deelnemer toch een cholesteroltest doen, dan kan dat ook achteraf nog worden aangeven. Wanneer dit is aangegeven, ontvangt de deenemer de cholesteroltest binnen 10 werkdagen thuisgestuurd.

Hoe werkt de cholesteroltest?

De cholesteroltest wordt thuis uitgevoerd door de deelnemer zelf. De deelnemer ontvangt een doosje met daarin de benodigde materialen en voorzien van een duidelijke instructie. Na ontvangst van de cholesteroltest dient de gebruiker de test binnen 10 dagen uit te voeren en terug te sturen naar het laboratorium. Hiervoor ontvang je verzendmateriaal waarmee je de test gratis kunt opsturen, gewoon in de brievenbus.

Waarom moet ik de cholesteroltest binnen 10 dagen terug sturen?

In verband met de houdbaarheid van de materialen die gebruikt worden, dient de cholesteroltest binnen 10 dagen naar het laboratorium gestuurd te worden.

Welke materialen zitten er in het doosje voor de cholesteroltest?

De volgende materialen zitten in het doosje:
– 1 prikkertje
– 1 pipetje voor het opvangen van het bloed
– 1 buisje met vloeistof en persoonlijke code
– Instructiekaart
– Retourmateriaal

Wat moet ik doen als de cholesteroltest is mislukt?

Via de servicedesk van de Persoonlijke Gezondheidscheck kun je een aanvraag indien voor nieuwe materialen. Zij beoordelen of er nieuwe materialen naar de deelnemer wordt gestuurd.

Wat moet ik doen als de cholesteroltest over datum is?

Je kunt 1 maal deelnemen aan de actie, het is daarom belangrijk om op tijd de materialen terug te sturen. Als deze over de datum zijn, kunnen er geen nieuwe materialen opgestuurd worden.

Hoe kan ik de cholesteroltest weer opsturen?

In het doosje zitten ook materialen om het buisje weer gratis op te sturen per post naar het laboratorium. Deze kunt u volgens de instructies versturen met de reguliere post.

Hoe kan ik de uitslagen van mijn cholesteroltest zien?

Maximaal na 12 dagen heeft het laboratorium de uitslagen verwerkt. Per e-mail krijg je bericht dat je Gezondheidsrapport klaar is en je deze kunt bekijken. De uitslagen van de cholesteroltest worden gecombineerd met de online vragen. Op basis hiervan krijg je een compleet gezondheidsrapport en advies.

Ik heb onlangs al mijn cholesterol laten onderzoeken. Kunt u de gegevens niet uit mijn dossier bij de huisarts gebruiken?

In verband met privacy kunnen wij geen gegevens uit het dossier van de deenemer zijn/haar huisarts gebruiken.

Kan ik mijn cholesteroltest ook naar het buitenland laten sturen?

Nee, de cholesteroltest kan alleen naar Nederlandse adressen worden verstuurd.

Wat kan ik na invullen van de check verwachten?

Zodra alle vragen beantwoord zijn en, indien hiervoor gekozen, de aanvullende testen aan het laboratorium zijn opgestuurd, verkrijgt men het zogenaamde Persoonlijk Gezondheidsrapport. Hierop is in 18 overzichtelijke kaders te zien hoe het gesteld is met beïnvloedbare gezondheidsfactoren, zoals de aanleg voor chronische ziekten, bloeddruk, het voedingspatroon en risicovol gedrag als overmatig alcoholgebruik. Afhankelijk van de kleur van de kaders – groen, oranje of rood – kan men zelf aan de gang met het verbeteren van de gezondheid. Met de adviezen of hulp van de geadviseerde relevante partijen óf indien nodig hun huis- of bedrijfsarts .

Hoe kan ik mijn persoonlijke Gezondheidsrapport inzien?

Per e-mail krijgt u bericht dat uw Gezondheidsrapport klaar is om te bekijken. Vervolgens kunt u uw rapport in uw persoonlijke account op persoonlijkegezondheidscheck.nl bekijken door in te loggen met gebruikersnaam en wachtwoord. Hier ziet u de uitslagen van zowel uw online vragenlijst als aanvullende testen gecombineerd tot een uitslag en advies.

Hoe lang duurt het voordat mijn Gezondheidsrapport klaar is?

Dit verschilt bij wel/geen cholesteroltest:
• Geen cholesteroltest: Gezondheidsrapport staat binnen 24 uur na afronden van de vragenlijst klaar.
• Wel cholesteroltest: Gezondheidsrapport staat binnen 12 werkdagen na versturen van de test klaar.

Waarom moet ik zo lang wachten op de dit rapport?

Er gaat enige tijd overheen voordat ons kennissysteem de antwoorden op de online vragenlijst heeft gekoppeld aan de gemeten waarden en dit omzet in een persoonlijk advies. Wanneer er ook een cholesteroltest wordt gedaan wordt dit uiteraard langer omdat dit materiaal door het laboratorium wordt geanalyseerd.

Waar kan ik terecht met de uitkomsten van mijn gezondheidsrapport?

Afhankelijk van de kleur van de kaders – groen, oranje of rood – kan men zelf aan de slag met het verbeteren van de gezondheid met de adviezen of met één van de geadviseerde hulpbronnen in het advies. Alleen bij een hoog/medisch risico (volgens de geldende medische richtlijnen) wordt de deelnemer verwezen naar een huisarts.

Ik heb mijn Gezondheidsrapport gekregen en nu?

Met de adviezen en tips uit uw gezondheidsrapport kunt u zelf beslissen of u hiermee aan de slag gaat. Ook krijgt u op basis van uw gezondheidsrapport adviezen en verwijzingen naar leuke apps, partijen bij u in de buurt of sportaanbod. Als u een rood profiel hebt, wijzen wij u er sterk op dat het belangrijk is om naar de huisarts te gaan.

Wie maakt mijn gezondheidsrapport en advies?

De uitslagen en adviezen worden samengesteld in samenwerking met de partners van de Persoonlijke Gezondheidscheck (te weten: Hartstichting, Nierstichting, Diabetesfonds, Longfonds, NHG, LHV, GGD GHOR en NVAB) en een wetenschappelijke raad in samenwerking met Nederlandse kennisinstituten.

Ik heb het rapport ontvangen, maar deze vind ik moeilijk te begrijpen. Wat moet ik nu?

Als u een toelichting wilt op uw Gezondheidsrapport, dan kunt u contact opnemen met de Persoonlijke Gezondheidscheck via info@persoonlijkegezondheidscheck.nl, chat op www.persoonlijkegezondheidscheck.nl of tel. 0900 – 44 77 383 (op werkdagen van 9.00 tot 19.00 uur) . Het is onze ervaring dat vrijwel iedereen, zeker na een eventuele extra toelichting, uit de voeten kan met het Gezondheidsrapport.

Stel: ik heb bijna alleen maar groen als resultaat. En ik word straks toch ziek. Kan ik NIPED dan aansprakelijk houden?

Nee dat staat ook in de algemene gebruikersvoorwaarden. Alleen groen betekent dat u erg gezond bezig bent maar niet dat u desondanks niets kan overkomen. Andersom wil een slecht rapport met een zeer hoog risico ook niet zeggen dat iemand zeker ziek wordt. Het betreft adviezen volgens de meest recente inzichten, geen garanties.

Hoe is geborgd dat mijn gegevens veilig zijn?

Het platform achter de Persoonlijke Gezondheidscheck voldoet aan de eisen die aan informatiesystemen in de zorg worden gesteld en uiteraard aan de wetgeving op dit gebied, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Ook worden persoonlijke en medische gegevens apart opgeslagen en heeft alleen de gebruiker de sleutel om deze te combineren.

Geanonimiseerde gegevens over uw gezondheid, familie, leefstijl, meetwaarden, geslacht, geboortemaand en -jaar kunnen geanonimiseerd beschikbaar worden gesteld voor wetenschappelijk onderzoek, een en ander conform de privacyverklaring van NIPED en de Algemene Gebruiksvoorwaarden van NIPED: https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/nl/privacyverklaring-en-beveiliging/ en https://www.persoonlijkegezondheidscheck.nl/nl/gebruikersvoorwaarden

Wie kan mijn gezondheidsrapport inzien?

NIPED stelt zonder toestemming van de deelnemer nooit gegevens beschikbaar aan derden. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar gezondheidsrapport. Naast de deelnemer heeft de medische afdeling met BIG-geregistreerden medewerkers van NIPED inzicht in het gezondheidsrapport om contact op te kunnen nemen met deelnemers met een rood risicoprofiel.

Hoe weet ik dat mijn werkgever / verzekeraar of andere derden geen inzage daarin heeft?

NIPED stelt zonder toestemming van de deelnemer nooit gegevens beschikbaar aan derden.

Wat zijn aanvullende modules?

Als het rapport hiertoe aanleiding geeft of indien gewenst kan de deelnemer laboratoriumonderzoek, (zelf)metingen (bloeddruk) en aanvullende online modules toevoegen aan het account. Hiermee worden gezondheidsrapport en advies verder verfijnd. Voor deze modules moet worden betaald door de deelnemer zelf.

Welke aanvullende modules heeft de Persoonlijke Gezondheidscheck?

– Niercheck (E 26,95 + E 6,95 verzendkosten)
– Bloeddrukmeter (E 59,95 + E 6,95 verzendkosten)
– Mentaal welzijn check (E 16)
– Werkvermogen check (E 18,95)

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact op met onze servicedesk via chat, info@persoonlijkegezondheidscheck.nl
of 0900 44 77 383.