waarom

De Persoonlijke Gezondheidscheck: het wetenschappelijk onderbouwde antwoord op het versnipperde aanbod van losse, vaak onbetrouwbare gezondheidstesten. Een check en persoonlijk gezondheidsrapport gevolgd door adviezen om zelf aan de slag te gaan of zonodig de huisarts of bedrijfsarts te raadplegen.

hoe werkt het?

een persoonlijk en beveiligd account

De gebruiker maakt een persoonlijk en beveiligd account aan en krijgt hiermee toegang tot gevalideerde vragenlijsten en aanvullende testen. De Persoonlijke Gezondheidscheck heeft een integrale opzet die gericht is op de preventie van meerdere ziekteprocessen. Samen met de demedicaliserende insteek worden de bekende nadelen van preventief medisch onderzoek beperkt, zoals onbetrouwbare uitslagen, onnodige ongerust-heid en onterechte verwijzing

gevalideerde vragenlijsten

De Persoonlijke Gezondheidscheck bevat modules voor de preventie en tijdige diagnostiek van hart- en vaatziekten, diabetes, nier- en longziekten, psychische welzijn en kanker, samen verantwoordelijk voor 90% van de chronische ziektelast. Via het portaal van de Persoonlijke Gezondheidscheck krijgt de gebruiker toegang tot gevalideerde vragenlijsten. Hiermee analyseert het eHealth programma diverse thema's als leefstijl (BRAVO), SCORE, COPD risicotest, GKC, CVRM, obesitas. Maar ook voor bedrijven de risico's op gehoorschade en beeldschermwerk

aanvullende testen

Aan het eHealth programma worden aanvullende testen toegevoegd door middel van biometrie, bloed- en urineonderzoek. Deze onderzoeken kunnen door de gebruiker zelf thuis worden uitgevoerd met de instructies en materialen uit de Checkbox. Met de instructies en gevalideerde vingerprik methode sturen gebruikers de materialen terug aan het laboratorium. Na analyse worden de gegevens toegevoegd aan het programma. Het aanvullende testen bestaan (afhankelijk van de modules) uit: cholesterolprofiel (totaal cholesterol, HDL, LDL, triglyceriden), diabetesprofiel (HbA1c), nierfunctie (kreatine bloed, kreatine en albumine uit urine), bloeddrukprofiel, BMI en vetverdeling.

gezondheidsrapport, advies en doorverwijzing

De gebruikt ontvangt een na het invullen van de online vragen en de aanvullende testen een Persoonlijk Gezondheidsrapport met advies. Het op maat gemaakte rapport is basis van profiel, persoonskenmerken en motivatie. Hierbij wordt de deelnemer verwezen naar het lokale kwaliteitsaanbod op het gebied van zorg, sport en welzijn, alsmede online hulpbronnen. Deze partijen zijn opgenomen in het eHealth programma. Indien providers beschikbaar zijn via de werkgever, worden deze aan het programma toegevoegd. Wanneer naar de huisarts of bedrijfsarts? Gebruikers met een gedefinieerd verhoogd risico worden volgens de NHG-richtlijnen doorverwezen Het betreft circa 10% van de deelnemers.

standaarden & richtlijnen

cardiovasculair risicomanagement

meer
informatie

PreventieConsult

meer
informatie

problematisch alcoholgebruik

meer
informatie

stoppen met roken

meer
informatie

COPD

meer
informatie

diabetes mellitus type 2

meer
informatie

obesitas

meer
informatie

aanvullende testen

meer
informatie

veelgestelde vragen

wat is de Persoonlijke Gezondheidscheck?

De Persoonlijke Gezondheidscheck is een laagdrempelige test waarmee gebruikers een geïntegreerd gezondheidsaccount  aanmaken. Hier vullen zij een online vragenlijst in en ontvangen zij een gezondheidsrapport gebaseerd op risicoprofiel, motivatie en persoonskenmerken. Aan de bijpassende adviezen zijn  verwijzingen naar websites, organisaties of hulpverleners gekoppeld die kunnen helpen bij het aannemen van een gezondere leefstijl.

De check is medisch-wetenschappelijk onderbouwd en bevat de meest actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en vroegdetectie.

lees verder

wat maakt de Persoonlijke Gezondheidscheck uniek?

Andere Gezondheidschecks richten zich op slechts één risico of aandoening. De Persoonlijke Gezondheidscheck daarentegen focust op beïnvloedbare risicofactoren en een geïntegreerde benadering en is daarmee het medisch-wetenschappelijke, breed gedragen antwoord op andere gezondheidschecks. Ook uniek is dat de Persoonlijke Gezondheidscheck een vervolgtraject biedt met verwijzing naar evidence-based interventies en effectieve behandelingen.

lees verder

welke risicofactoren zijn opgenomen in de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Uit de antwoorden op de online vragenlijsten blijkt of er sprake is van een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes mellitus type 2, chronische nierschade of COPD. Indien nodig of wenselijk kan het risico op hart- en vaatziekten worden verfijnd met laboratoriumonderzoek (lipidenprofiel en bloedsuiker) en biometrie (bloeddruk en buikomvang).

lees verder

hoe kan een gebruiker meedoen aan de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Iedereen kan een persoonlijke account aanmaken en praktisch advies ontvangen met betrekking tot cardiometabool risico, COPD en leefstijl. Uitbreiding met aanvullende modules kan zelf worden gedaan tegen betaling. Ook kan door middel van de Gezondbon gedeeltelijk de gezondheidscheck vergoed worden door onder andere gemeenten, verzekeraars, werkgevers en consumentenacties. Het streven is de basis van de Persoonlijke Gezondheidscheck kosteloos aan te bieden aan alle Nederlanders vanaf 18 jaar.

lees verder

wie bepaalt de inhoud en adviezen van de Persoonlijke Gezondheidscheck?

Een medisch-wetenschappelijke adviesraad met experts op de diverse aandachtsgebieden bepaalt de inhoud van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, richtlijnontwikkeling en kwaliteitsverbetering. Een ‘Kwaliteitsraad’, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende beroepsorganisaties en gezondheidsfondsen, bewaakt de kwaliteit van de Persoonlijke Gezondheidscheck.

Actuele kennis en richtlijnen op het gebied van preventie en de vroege signalering van gezondheidsproblemen vormen de basis van de Persoonlijke Gezondheidscheck. De teksten zijn op VMBO-begripsniveau geschreven.

lees verder

kan de huisarts extra drukte verwachten op het spreekuur?

Op basis van ervaringen krijgt ongeveer 10% van de deelnemers een indicatie voor follow-up met betrekking tot (ketenzorg) CVRM, COPD, diabetes en/of psychische aandoeningen. Uiteraard kunt u als huisarts altijd bepalen of de persoon volgens uw professionele inzicht een indicatie heeft voor aanvullend onderzoek.

lees verder

meer weten?

Wilt u meer weten over de Persoonlijke Gezondheidscheck, heeft u vragen over de werking of inhoud van de check of heeft u andere vragen? Dan horen wij dit graag van u.

van 9.00 tot 12.00 uur op werkdagen

Samen met u werken wij aan Heel Nederland Gezonder

in samenwerking met