Hoe wij met uw gegevens omgaan

Op 25 mei is de Autoriteit verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekent dat de privacyrechten van mensen zijn versterkt en uitgebreid, zodat zij meer mogelijkheden krijgen om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit betekent ook dat organisaties meer verplichtingen hebben gekregen bij het verwerken van deze persoonsgegevens. In dit blog gaan we dieper in op wat nou echt handig is om te weten over de AVG. Wat betekent het voor u als werkgever, of als werknemer en dus deelnemer aan de Gezondheidscheck?

Voor de werkgever
Als u als werkgever met ons in zee gaat, sluiten we een verwerkingsovereenkomst af omdat wij de emailgegevens van al uw werknemers ontvangen. Door de AVG is deze verwerkingsovereenkomst strikter geworden. We hebben een speciaal klantportaal ontwikkeld, waarin we emailgegevens versleuteld kunnen versturen. Wat ook goed is om te weten is dat wij extra zorgvuldig omgaan met de medische gegevens van uw werknemers die in het gezondheidsadvies naar voren komen nadat de Persoonlijke Gezondheidscheck is afgerond. U krijgt geen individuele gegevens te zien van uw werknemers, maar u ontvangt een macrorapportage op organisatieniveau.

Voor de deelnemer
Wij hebben de gegevens van onze deelnemers altijd met uiterste zorg behandeld. Daar verandert de invoering van de AVG niets aan! Tijdens het uitvoeren van de Persoonlijke Gezondheidscheck krijgt de deelnemer een checkbox thuisgestuurd om urine- en bloedtests uit te voeren. Deze tests gaan via de post naar ons laboratorium. Door onze vernieuwde checkbox gaan er geen persoonsgegevens mee naar het lab, zodat de post niet te herleiden is naar de deelnemer. Dit heeft niets met de AVG te maken, maar wel met de bescherming van gegevens van deelnemers en hoe dat in de praktijk werkt.

Ook zijn de medische gegevens die ná de check bekend worden, alleen door de deelnemer zelf in te zien. Werkgevers of verzekeraars krijgen dus geen inzage in deze gegevens. Zo garanderen wij dat de Persoonlijke Gezondheidscheck ook écht persoonlijk blijft!


 AVG in een notendop
De AVG is een nieuwe privacywetgeving die voor de gehele Europese Unie geldt. Voorheen had elke lidstaat nog haar eigen nationale wetten. Die waren gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995, toen het internet nog in de kinderschoenen stond. De Nederlandse uitwerking van deze richtlijn was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), sinds 2001 van kracht. Nu de AVG in werking is getreden, betekent dit dat u bij ons de volgende rechten heeft:

  • Informatie: u heeft het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen van uw gegevens en met welk doel deze gegevens verzameld worden. Wij informeren u hierover in onze privacyverklaring.
  • Inzage: u heeft het recht om uw gegevens in te zien. Dit kan altijd in uw persoonlijke account. Met welke doeleinden wij uw gegevens verwerken, kunt u ook lezen in onze privacyverklaring.
  • Correctie: u heeft het recht om uw gegevens aan te passen of aan te vullen. Dit heeft echter slechts betrekking op feitelijke gegevens, zoals naam en geboortedatum
  • Verwijdering: u heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen en om op die manier vergeten te worden
  • Beperking: u heeft het recht om de verwerking van uw gegevens op te schorten. Dit kan als u bijvoorbeeld van mening bent dat uw gegevens niet correct of onvolledig zijn
  • Bezwaar: u heeft het recht om bezwaar aan te tekenen tegen bepaalde vormen van gebruik van uw gegevens
  • Overdracht: u heeft het recht om uw gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Het gaat hier echter om gegevens die u altijd in kunt zien in uw persoonlijke account

Meer weten?
Lees voor een volledige omschrijving van onze voorwaarden onze privacyverklaring. Voor vragen over ons privacybeleid kunt u altijd contact met ons opnemen.

Volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van onze volgende vlogs en verdiepende blogs!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *